10 Aralık 2020 Perşembe
10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle bir açıklama yayınladı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yapılan açıklama şu şekildedir:

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

II. Dünya Savaşı’nın neden olduğu yıkımın yaralarının yavaş yavaş sarıldığı dönemde, başta yaşam hakkı olmak üzere, evrensel düzeyde insanların şerefinin ve esenliğinin korunması hedefiyle yayımlanan bildirgede; inanca, uyruğa, dile, cinsiyete ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı ayrımcılık, baskı ve şiddetin sonlandırılması çağrısı dolayı bir şekilde yapıldı. Diğer bir ifadeyle bildirgede, insanın var oluşundan dolayı doğal haklara sahip olacağı vurgulandı. 

72 yıl önce kabul edilen bildirgenin kabul edilişinden bugüne kadar geçen zaman diliminde dünya, insan haklarının geliştirilmesi konusunda -ne yazık ki- sınırlı bir başarı sağlayabildi. Dünyanın farklı coğrafyalarında, bölgesel düzeyde gerçekleşen çatışma ve savaşlarda, milyonlarca insan yaşamını yitirirken, yaşayacak kadar şanslı olan milyonlarcası da ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kaldı. 

Ülkemizin bulunduğu Ortadoğu bölgesi de çatışmaların yoğunluk kazandığı merkezinde yer aldı ve yüzbinlerce insan ailesiyle birlikte büyük acılar yaşadı.  

Bu savaş ve çatışmaların ortaya çıkmasının en büyük nedeni, ekonomik gücün paylaşılması için verilen mücadele oldu. Dünyadaki refahın büyük bölümünü kendine ayırma çabasında olan küçük bir kesim, başta işçi hak ve özgürlükleri olmak üzere, temel insan haklarını sürekli sınırlamaya, bu haklar için mücadele edenleri baskı ve zorbalıkla sindirmeye çalıştı. 

TÜRK-İŞ, 68 yıllık tarihinde insan haklarının temel bileşenlerinden biri olan ekonomik ve sosyal hakların geliştirilmesi için çaba sarf etti. 

TÜRK-İŞ, başta üyeleri olmak üzere, toplumun tüm ücretli ve iktisaden dar gelirli kesimlerinin çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi, ileriye götürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü. Bu amaç için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde işçi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesine katkı sağlayan TÜRK-İŞ, diğer yandan uluslararası düzenlemelerin, ulusal düzeyde kabul edilmesi için de mücadele verdi. 

Dünyadaki sorunların temel nedeni, ekonomik ve sosyal eşitsizlikler ve gelir dağılımındaki dengesizliklerden kaynaklandığı gerçeğinden hareketle, TÜRK-İŞ ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli insan haklarının geliştirilmesi hedefi peşinden koştu. Temel ILO Sözleşmelerinin uygulanması için verilen mücadeleden, Avrupa Sosyal Şartı’na konulan çekincelerin kaldırılmasına; kıdem tazminatına karşı yapılan saldırıların bertaraf edilmesinden, herkese insan onuruna yaraşır iş olanaklarının sağlanmasına yönelik çağrılara kadar, TÜRK-İŞ temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesine katkı sağladı. 

İnsan haklarının temel bileşeni olan ekonomik ve sosyal haklardan, başta dar gelirli ve ücretliler olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin eşit ve adil bir biçimde yararlanması için TÜRK-İŞ çalışmalarını sürdürecektir. Geçmişten elde ettiği mücadele deneyim ve birikim,  çağdaş gelişmeleri de takip ederek geleceğe taşınacaktır. 

Bu düşüncelerle, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 72’nci yılını kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz."

TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU

 

GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 241 242 243 244 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara