11 Ocak 2019 Cuma
11 OCAK SAĞLIKÇILAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
Genel Başkan Ergün ATALAY, 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin temel maddelerinden birisi de sağlık hakkıdır. Anayasamızda da herkesin sağlık hakkı devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Uygulanan sağlık politikalarının amacı, sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı topluma ulaşmaktır.  

Sağlık politikaları ile sağlık hizmetinin kimler tarafından verileceği ve bunun finansmanın nasıl sağlanacağı bu çerçevede önem kazanmaktadır. Sağlık sigortasının tüm nüfusu kapsaması ulaşılması gereken hedeflerin başında gelir. 

Gelişmiş ülkeler, insana ve çalışana değer vererek ekonomik büyümesini sağlamaktadır.  Bu ülkelerde öncelikli amaç, insana yakışır çalışma ve yaşama şartlarını oluşturmaktır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışmaları kapsamında, işçi-işveren-hükümet üçlüsü tarafından geliştirilen ve yüksek bir koruma düzeyi içeren standartlardan birisi de işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgilidir. Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını sürdürmek temel amaçtır. İşçilerin çalışma koşullarından kaynaklanan risklerden korunmasını sağlamak, sağlıklarının bozulmasını önlemek, kendilerine uygun işlere yerleştirmek ve işin insana ve insanın işe uyumunu sağlamak öncelikli konulardır.

Sağlık hizmetinin sunumunda sağlık çalışanlarının yeri önemlidir. Sağlıkta eşit ve sürekli hizmetin yerine getirilmesinde ilk görev, ekibin parçası olarak sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşama şartları, özlük hakları bu kapsamda değerlendirilmeli ve bu alanda iyileştirme sağlanmalıdır.   

Bu duygu ve düşüncelerle sağlık sektöründe çalışanların, 11 Ocak Türkiye Sağlıkçılar Günü'nü kutlarım.

 

GÜNCEL HABERLER
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara