10 Şubat 2014 Pazartesi
15.ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’nin açılış töreni 10.02.2014 tarihinde Büyük Anadolu Otel’inde gerçekleştirildi. Kongre'nin detayları şöyledir:

15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi’nin açılış töreni 10.02.2014 tarihinde Büyük Anadolu Otel’inde gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, TÜRK - İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar’ın konuşmalarıyla açılış gerçekleştirildi ve daha sonra oturuma geçildi. Çok sayıda akademisyen, iş dünyası ve sendika temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir arada "Küreselleşme ve Sosyal Politika"yı iki gün sürecek oturum boyunca tartışacaklar.
 
9 Şubat 2014, Pazar
14.00 Otele Giriş
19.00 Akşam Yemeği

10 Şubat 2014, Pazartesi
07.00 - 08.30 Kahvaltı
08.30 - 09.00 Kayıt
09.00 - 10.00 Açılış Konuşmaları
 Prof. Dr. Vedat BİLGİN Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölüm Başkanı
 Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER Gazi Üniversitesi Rektörü
 Ergün ATALAY TÜRK-İŞ Genel Başkanı
 Fatih ACAR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı
10.00 - 10.30 Kahve Molası
10.30 - 12.30 Birinci Oturum: Endüstri İlişkileri
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
 Çankaya Üniversitesi
 “Türkiye’de Sosyal Diyalog ve Ekonomik ve Sosyal Konsey: Bir Başarısızlık Öyküsü”,
 Doç. Dr. Aziz ÇELİK Kocaeli Üniversitesi
 “6356 Sayılı Kanunun Türk Çalışma Hayatına Etkileri”,
 Prof. Dr. Aydın BAŞBUĞ Gazi Üniversitesi
 “Yeni Endüstri İlişkileri: Çatışan Endüstriyel Taraflardan Uzlaşan Endüstriyel Ortaklara…”
 Doç. Dr. Erdinç YAZICI Gazi Üniversitesi
 Tartışmalar
12.30 - 14.00 Öğle Yemeği
14.00 - 15.30 İkinci Oturum: Çalışma Ekonomisi
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Toker DERELİ Işık Üniversitesi
 “İşsizlikle Mücadelede Aktif Emek Piyasası Politikaları (Sivas Örneği)”,
 Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI Cumhuriyet Üniversitesi
 “Ulusal İstihdam Stratejisi Kapsamında Aktif İşgücü Politikaları”,
 Öğr. Gör. Dilek ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi
 “Keynesyen Maliye Politikası Etkinliğinin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği”,
 Utku ALTINÖZ
 “İşgücüne Katılma Oranı ve Büyüme Verileri Üzerine Bir İnceleme”,
 Yrd. Doç. Dr. Bilal KARGI Aksaray Üniversitesi
 Tartışmalar
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 17.15 Üçüncü Oturum: İşgücü Piyasası
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat MURAT İstanbul Üniversitesi
 “Çalışma Hayatında Eski Hükümlülere Yönelik Politikalar”,
 Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ Fırat Üniversitesi
 “İş Güvencesizliği Çalışanları Nasıl Etkiler? Hizmet Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma”,
 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK Gümüşhane Üniversitesi
 “Asgari Ücretle Çalışan Yoksullar: Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması”,
 Arş. Gör. Banu KARAKAŞ, Arş. Gör. Süheyla ERİKLİ
 Gazi Üniversitesi
 “Yeni Bir Endüstriyel İlişkiler Ağı; Teknopark Örneği”,
 Yrd. Doç. Dr. Hasan UZUN Fırat Üniversitesi
 Tartışmalar
19.00 - 22.30 Akşam Yemeği

11 Şubat 2014, Salı
07.00 - 10.00 Kahvaltı
10.00 - 12.30 Birinci Oturum: Sağlık ve Sosyal Güvenlik
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf ALPER Uludağ Üniversitesi
 “Sosyal Güvenlik Ahlakı Nedir? Türkiye İçin Gerekli Midir?”,
 Yrd. Doç. Dr. Müslim DEMİR Celal Bayar Üniversitesi
 “Son Düzenlemeler Işığında Türkiye’de Devletin Sosyal Güvenlik Rolünün Değerlendirilmesi”,
 Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim ÇELİK Kocaeli Üniversitesi
 “Türkiye’de Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma Çerçevesinde Sağlık Harcamaları”,
 Yrd. Doç. Dr. Hatice EROL Adnan Menderes Üniversitesi
 “Genel Sağlık Sigortası Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”,
 Arş. Gör. Melike ÇALLI Gazi Üniversitesi
 Tartışmalar
12.30 - 14.00 Öğle Yemeği
14.00 - 15.30 İkinci Oturum: Toplumsal Cinsiyet
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülten KUTAL
 “Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılığı”,
 Yrd. Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE; Dilek CABUŞ
 Süleyman Demirel Üniversitesi
 “Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Kadın İstihdamı Açısından Değerlendirilmesi”,
 Arş. Gör. Tuğba GÜNER Süleyman Demirel Üniversitesi
 “Türkiye’de Kamu Kurumlarında İşe Almada Kadınların Durumuna Eleştirel Bir Bakış”,
 Doç. Dr. Ahmet YATKIN; Yrd. Doç. Dr. Selim GÜNDÜZ;
 Arş. Gör. Yeliz AKTAŞ POLAT Fırat Üniversitesi
 Tartışmalar
15.30 - 15.45 Kahve Molası
15.45 - 17.45 Üçüncü Oturum: İş Sağlığı ve Güvenliği
 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Talat CANBOLAT Marmara Üniversitesi
 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Sonrası Dönemin Değerlendirilmesi”,
 Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK Ankara Üniversitesi
 “Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasındaki Rolü ve Önemi”,
 Murat HOTAMAN Fırat Üniversitesi
 “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde ‘Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri’ Bölümünün Yeri: Mevzuat ve Müfredat Çerçevesinde Bir Değerlendirme”,
 Dr. Erdem CAM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 “İş Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı Etkileşimi”,
 Yasemin ARSLANTÜRK Fırat Üniversitesi
 Tartışmalar
19.00 - 22.00 Akşam Yemeği

12 Şubat 2014, Çarşamba
07.00 - 10.00 Kahvaltı
10.00 - 12.00 Bölüm Başkanları Toplantısı
12.30 - 13.00 Otelden Çıkış

GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 224 225 226 227 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara