28 Ocak 2016 Perşembe
2016 YILI SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Bürosu çalışma hayatını ilgilendiren 2016 yılı verilerini yayınladı.

 

 

 

 

Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı

 

Asgari Ücret (Brüt)

 

1.647,00 TL

 

İşçiye Ait SGK Primi (%14)

 

230,58 TL

 

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Prim Kesintisi (%1)

 

16,47 TL

 

Gelir Vergisi (%15)

 

209,99 TL

 

Damga Vergisi (%07,59)

 

12,50 TL

 

Kesintiler Toplamı

 

469,54 TL

 

Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret

 

1.177,46 TL

 

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

 

123,53 TL

 

Net Asgari Ücret

 

1300,99 TL

 

Tablo 2: 2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi

 

Medeni Durum

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Medeni Durum

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Bekar

 

123,53 TL

 

Evli eşi çalışan çocuksuz

 

123,53 TL

Evli Eşi Çalışmayan

 

148,23 TL

 

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

 

142,05 TL

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu

 

166,76 TL

 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

 

160,58 TL

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu

 

185,29 TL

 

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

 

185,29 TL

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu

 

209,99 TL

 

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

 

197,64 TL

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu

 

209,99 TL

 

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

 

209,99 TL

 

Tablo 3: 2016 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dahil Asgari Ücret

 

 

 

Medeni Durum

 

 

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret     

 

 

 

Bekar

 

 

123,53 TL

 

1.300,99 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz

 

 

148,23 TL

 

1.325,69 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

 

 

166,76 TL

 

1.344,22 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

 

 

185,29 TL

 

1.362,75 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu

 

 

209,99 TL

 

1.387,45 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

 

 

209,99 TL

 

1.387,45 TL

 

Evli, eşi çalışan, çocuksuz

 

123,53 TL

 

1.300,99 TL

 

 

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu

 

 

142,05 TL

 

1.319,51 TL

 

 

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

 

160,58 TL

 

1.338,04 TL

 

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

 

185,29 TL

 

1.362,75 TL

 

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

 

 

197,64 TL

 

 

1.375,10 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu

 

209,99 TL

 

1.387,45 TL

 

Tablo 4: 2016 Yılı Çırak ve Örgün Eğitim Öğrencilerin Asgari Ücreti

 

2016 Yılı Çırak ve Örgün Eğitim Öğrencilerin Asgari Ücreti

 

823,50 TL

 

Tablo 5: 2016 Yılı Ücretliler İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

 

12.600 TL’ye kadar olan gelir için

 

%15

 

12.600 TL – 30.000 TL arası geliri olanlar için

 

%20

 

30.000 TL’den – 110.000 TL’ye kadar geliri olanlar için

 

%27

 

110.000 TL ve fazla geliri olanlar için

 

%35

 

Tablo 6: Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

 

Dönemi

 

Aylık Alt Sınır

 

Aylık üst sınır

 

2016 Yılı

 

1.647,00 TL

 

10.705,50 TL

 

Tablo 7: Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalıları Primi

 

9

 

11

 

20

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 

 _

 

 

  2

 

 

2

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

 

5

 

 

7,5

 

12,5

 

İşsizlik Sigortası Primi

 

1

 

2

 

3

 

Toplam

 

15

 

22,5

 

37,5

Not: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin (ı) bendi uyarınca; işverenler gerekli koşulları sağlamaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden 5 puan indirim yapılır. Söz konusu indirim Hazine tarafından karşılanır.

 

Tablo 8: Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

 

60 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

12

 

21

 

90 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

12,5

 

21,5

 

180 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

14

 

23

 

Tablo 9: Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları

Sosyal Güvenlik Destek Primi

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

4 /a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar

 

7,5

 

22,5 +2

 

32

4 /b (Bağ-Kur) Kapsamındaki Sigortalılar

 

10

 

_

 

10

 

Not: TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam eden Torba Yasa, 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların ödediği yüzde 10 oranında ki sosyal güvenlik destek primi’ni kaldıracak bir maddeyi içermektedir. İlgili madde’nin, Genel Kurul’da değişiklik olmadan kabul edilmesi halinde, emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışan sigortalılar, sosyal güvenlik destek primi ödemeyecektir.

Tablo 10: Genel Sağlık Sigortası Prim Miktarları

 

Aylık Gelir

 

Ödenecek Prim

 

549 TL’den az olanlar

 

Prim Ödemez

 

549 TL – 1647 TL arasında olanlar

 

65,88 TL,

 

1647 TL -3.294 TL arasında olanlar

 

197,64 TL,

 

3.294 TL’den fazla olanlar

 

395,28 TL,

 

Not 1: Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için her ay genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Vatandaşların hangi miktarda genel sağlık sigortası primi ödeyecekleri bağlı bulundukları ilçe kaymakamlıklarında yaptıracakları gelir testi ile belirlenir. Belirlenen prim miktarı ise sosyal güvenlik kurumuna yatırılır.

Not 2: Tablo ’da belirtilen aylık gelir, hane içerisinde yaşayan kişi başına düşen gelirdir.

Not 3: Genel sağlık sigortası kapsamında olmadığı halde gelir testi yaptırmayan vatandaşlardan, iki brüt asgari ücret tutarının yüzde 12’sine denk gelen en yüksek genel sağlık sigortası aylık prim tutarı olan 395,28 TL alınır.

Tablo 11: 01.01.2016 / 30.06.2016 Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

4.092,53 TL

 

Tablo 12: Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Bildirim Süreleri ve İhbar  Tazminatı Tutarları

 

Hizmet Süresi

 

İhbar Öneli

(Bildirim Süresi)

 

İhbar Tazminatı Tutarı

 

6 aydan az çalışma olması

 

2 hafta

 

2 haftalık ücret

 

6 aydan fazla 1,5 yıldan az çalışma olması

 

4 hafta

 

4 haftalık ücret

 

1,5 yıldan fazla 3 yıldan az çalışma olması

 

6 hafta

 

6 haftalık ücret

 

3 yıldan fazla çalışma olması

 

8 hafta

 

8 haftalık ücret

 

Hizmet Borçlanması Miktarı

Hizmet borçlanması yapacak olan sigortalılar, günlük en az 17,57 TL en fazla 114,19 TL üzerinden borçlanma yapabilmektedir. Sigortalı, ödeme gücüne göre belirtilen bu tutarlar aralığında borçlanma yapabilmektedir. Aşağıda verilen örnekler en düşük tutar üzerinden hesaplanmıştır.

 

Tablo 13: Doğum Borçlanması Prim Tutarları

 

GÜNLÜK

 

AYLIK

 

YILLIK

 

2 YILLIK

 

6 YILLIK

 

17,568 TL

 

527,04 TL

 

12.648,96 TL

 

25.297,92 TL

 

37.946,88 TL

 

 

 

 

 

 

Not: Doğum borçlanması, sigortalı işe başlama tarihinden sonra dünyaya gelen azami 3 çocuk için yapılabilir. Sigortalı gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl (2160 gün) hizmet borçlanması hakkına sahiptir.

 

Tablo 14: Askerlik Borçlanması Prim Tutarları

 

GÜNLÜK

 

AYLIK

 

15 AYLIK

 

18 AYLIK

 

17,568 TL

 

527,04 TL

 

7.905,60 TL

 

9.486,72 TL

 

Tablo 15: 2014 Yılı Aylık Engellilik (Sakatlık) İndirimi Tutarları

 

Engellilik (Sakatlık) Dereceleri

 

İndirim Tutarı

 

I. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

900 TL

 

II. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

460 TL

 

III. Derece Sakatlar (çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

210 TL

 

Tablo 16 : 2014 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği İstatistikleri

 

Meydana gelen iş kazası sayısı

 

221,366

 

İş kazasında hayatını kaybeden işçi sayısı

 

1,626

 

Meslek hastalığı sayısı

 

494

Kaynak: SGK

2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 221 bin 366 iş kazası meydana gelmiş, bu kazalarda bin 626 işçi hayatını kaybetmiş ve 494 meslek hastalığı tespit edilmiştir.

Bir diğer ifade ile ülkemizde her gün ortalama 606 iş kazası olmuş, 4 işçi hayatını kaybetmiş, 5 işçi ise iş kazası sonucu iş göremez hale gelmiştir.

Ülkeler arası farklılık olmakla birlikte, yılda her bin işçiden 4-12’sinin meslek hastalığına yakalanma ihtimali olduğu bilinmektedir.

Buna göre ülkemizde 2014 verilerine göre, 13 milyon 240 bin işçi üzerinden beklenen meslek hastalığı sayısı, 52 bin ile 158 bin arasındadır. Ancak bu sayı 494 olarak tespit edilmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
 • Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapmak gerekmektedir.

 

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartların  yerine getirilmesi koşuluyla) verilmektedir.

 

Son 120 Günde Kesinti Sayılmayan Haller                                    

Hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afet nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

 

İşsizlik Ödeneği Miktarı

İşsizlik sigortası ödeneği hesaplanırken, sigortalı adına son dört ay için sosyal güvenlik kurumuna bildirilen prime esas kazanç dikkate alınmakta, söz konusu dört aylık prim ortalamasının yüzde 40’ı sigortalıya ödenmektedir. Asgari miktar, brüt asgari ücretin yüzde 40’ı alındıktan ve damga vergisi miktarı düşüldükten sonra ortaya çıkmaktadır. İşsizlik sigortası ödeneği en fazla asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i oranında ödenmektedir. Azami miktar hesaplanırken 2016 yılında geçerli olacak brüt asgari ücretin yüzde 80’i hesaplanmış ve bu miktar içerisinden damga vergisi düşülmüştür.

Tablo 17: 2016 Yılı İçin Aylık İşsizlik Ödeneği Hesabı

 

 

 

Gelir Miktarı

 

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği

 

Damga vergisi

 

Ödenecek işsizlik ödeneği miktarı

 

Son 4 ay asgari ücret ile çalışan

 

1647,00

 

653,80

 

4,98

 

653,82

,

Son 4 ay 3000 TL ücret ile çalışan

 

4.000,00

 

1.600,00

 

12,09

 

1.307,60*

 

Not: İşsizlik ödeneği en fazla asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’i oranında ödenmektedir. 2016 yılında belirlenen brüt asgari ücret olan 1.647,00 TL’nin yüzde 40’ının üzerinden damga vergisi düşüldükten sonra belirlenen 1.307,60 TL  bir işçinin alabileceği en yüksek işsizlik ödeneği miktarıdır.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alınabilir.

 

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

 

İşsizlik ödeneği almakta iken;

 • İŞKUR tarafından teklif edilen işleri haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
 • Müfettişler veya denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.
 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri, aylığını almaya başladığı tarih itibari ile kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. 
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara