6 Şubat 2017 Pazartesi
2017 YILI SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ
TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Bürosu çalışma hayatını ilgilendiren 2017 yılı verilerini yayınladı.

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: 2017 Yılı Asgari Ücret Hesabı

Asgari Ücret (Brüt)

 

1.777,50 TL

 

İşçiye Ait SGK Primi (%14)

 

248,85 TL

 

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Prim Kesintisi (%1)

 

17,78 TL

 

Gelir Vergisi (%15)

 

226,63 TL

 

Damga Vergisi (%07,59)

 

13,49 TL

 

Kesintiler Toplamı

 

506,75 TL

 

Asgari Geçim İndirimi Hariç İşçiye Ödenecek Net Ücret

 

1.270,75 TL

 

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

 

133,31 TL

 

Net Asgari Ücret

 

1.404,06 TL

 

Tablo 2: 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi

 

 

Medeni Durum

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Medeni Durum

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Bekar

 

133,31 TL

 

Evli eşi çalışan çocuksuz

 

133,31 TL

Evli Eşi Çalışmayan

 

159,98 TL

 

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

 

153,31 TL

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu

 

179,97 TL

 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

 

173,31 TL

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu

 

199,97 TL

 

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

 

199,97 TL

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu

 

226,63 TL

 

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

 

213,30 TL

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu

 

226,63 TL

 

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

 

226,63 TL

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3: 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dâhil Asgari Ücret

 

 

 

 

Medeni Durum

 

 

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Asgari Geçim İndirimi Dahil Aylık Net Asgari Ücret     

 

 

 

Bekar

 

 

133,31 TL

 

1.404,06 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz

 

 

159,98 TL

 

1.430,73 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

 

 

179,97 TL

 

1.450,72 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

 

 

199,97 TL

 

1.470,72 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu

 

 

226,63 TL

 

1.497,38 TL

 

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

 

 

226,63 TL

 

1.497,38 TL

 

Evli, eşi çalışan, çocuksuz

 

133,31 TL

 

1.404,06 TL

 

 

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu

 

 

153,31 TL

 

1.424,06 TL

 

 

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

 

173,31 TL

 

1.444,06 TL

 

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

 

199,97 TL

 

1.470,72 TL

 

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

 

 

213,30 TL

 

 

1.484,05 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu

 

226,63 TL

 

1.497,38 TL

 

 

 

 

 

 

 Tablo 4: 2017 Yılı Ücretliler İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

 

13.000 TL’ye kadar olan gelir için

 

%15

 

13.000 TL – 30.000 TL arası geliri olanlar için

 

%20

 

30.000 TL’den – 110.000 TL’ye kadar geliri olanlar için

 

%27

 

110.000 TL ve fazla geliri olanlar için

 

%35

 

  Tablo 5: Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

 

Dönemi

 

Aylık Alt Sınır

 

Aylık üst sınır

 

2017 Yılı

 

1.777,50 TL

 

13.331,40 TL

 

  Tablo 6: Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalıları Primi

 

9

 

11

 

20

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 

 _

 

 

  2

 

 

2

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

 

5

 

 

7,5

 

12,5

 

İşsizlik Sigortası Primi

 

1

 

2

 

3

 

Toplam

 

15

 

22,5

 

37,5

 

Not: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin (ı) bendi uyarınca; işverenler gerekli koşulları sağlamaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden 5 puan indirim yapılır. Söz konusu indirim Hazine tarafından karşılanır.

 

 

 

 

 

 Tablo 7: Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

 

60 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

12

 

21

 

90 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

12,5

 

21,5

 

180 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

14

 

23

 

  Tablo 8: Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları

Sosyal Güvenlik Destek Primi

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

4 /a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar

 

7,5

 

22,5 +2

 

32

 

                Not: Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı yüzde 30 olmakla birlikte işveren payında belirtilen                               yüzde 2’lik oran kısa vadeli sigorta primidir.

  Tablo 9: 2017 Genel Sağlık Sigortası Prim Miktarları

 

 

Aylık Gelir

 

Ödenecek Prim

 

592,50 TL’den az olanlar

 

Prim Ödemez

 

592,50 TL – 1.777,50 TL arasında olanlar

 

71,10 TL,

 

1.777,50 TL -3.555 TL arasında olanlar

 

213,30 TL,

 

3.555 TL’den fazla olanlar

 

426,60 TL,

 

     Not 1: Genel Sağlık Sigortası kapsamında olmayan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden      yararlanabilmek için her ay genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadır. Vatandaşların      hangi miktarda genel sağlık sigortası primi ödeyecekleri bağlı bulundukları ilçe      kaymakamlıklarında yaptıracakları gelir testi ile belirlenir. Belirlenen prim miktarı ise sosyal         güvenlik kurumuna yatırılır.

     Not 2: Tablo ’da belirtilen aylık gelir, hane içerisinde yaşayan kişi başına düşen gelirdir.

           

 

 

Tablo 10: 01.01.2017 / 30.06.2017 Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

4.426,16 TL

 

Tablo 11: Doğum Borçlanması Prim Tutarları

 

GÜNLÜK

 

AYLIK

 

YILLIK

 

2 YILLIK

 

6 YILLIK

 

18,96 TL

 

568,80 TL

 

6.825,60 TL

 

13.651,20 TL

 

40.953,60 TL

 

Not: Doğum borçlanması, sigortalı işe başlama tarihinden sonra dünyaya gelen azami 3 çocuk için yapılabilir. Sigortalı gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl (2160 gün) hizmet borçlanması hakkına sahiptir.

Tablo 12: 2017 Yılı Askerlik Borçlanması Prim Tutarları

 

GÜNLÜK

 

AYLIK

 

15 AYLIK

 

18 AYLIK

 

18,96 TL

 

568,80 TL

 

8.532,00 TL

 

10.238,40 TL

 

Tablo 13: 2017 Yılı Aylık Engellilik (Sakatlık) İndirimi Tutarları

 

 

Engellilik Dereceleri

 

İndirim Tutarı

 

I. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

900 TL

 

II. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

470 TL

 

III. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

210 TL

 

 

 

 

 

 

Tablo 14: 2017 Yılı İçin Aylık İşsizlik Ödeneği

 

 

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik Ödeneği

 

 

Ödenecek En Yüksek Aylık İşsizlik Ödeneği

 

705,60 TL

 

1.411,21 TL

 

Tablo 15: Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı            Tutarları

 

 

Dönem

 

Yemek Parası (Günlük)

 

Çocuk Zammı (Aylık)

 

Aile Zammı (Aylık)

 

01.01.2017 / 31.12.2017

 

3,56 TL

 

 

35,55 TL

 

177,75 TL

 

Tablo 16: Vergiden İstisna Yemek Tutarı

 

 

Dönem

 

Yemek Parası (Günlük)

 

01.01.2017 / 31.12.2017

 

14 TL

 

 

Not :  Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarıdır.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara