9 Mayıs 2018 Çarşamba
4 KONFEDERASYONDAN ILO DİREKTÖRÜNE "ORTAK MEKTUP"
TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve TÜRKİYE KAMU-SEN tarafından ILO'ya bir mektup gönderildi.

107. Uluslararası Çalışma Konferansında Türkiye'yi temsil edecek İşçi Delegesi belirlenirken sosyal diyaloga ve konfederasyonlar arasındaki genel mutabakata aykırı bir yol izlendigi görüşü 4 Konfederasyon tarafından "ortak mektup" ile ILO Genel Direktörü Guy RYDER'e iletildi.

TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve TÜRKİYE KAMU-SEN tarafından ILO'ya gönderilen mektup şu şekildedir;

 

Guy RYDER

Genel Direktör

ILO

 

Sayın RYDER,

 

2017 yılında gerçekleştirilen 106. Uluslararası Çalışma Konferansında Türkiye’yi temsil edecek İşçi Delegesi belirlenirken sosyal diyaloğa ve konfederasyonlar arasındaki genel mutabakata aykırı bir yol izlenmiş ve Memur-Sen’in katılmasını öngören bir yazı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili konfederasyonlarımıza gönderilmişti. 

Sonrasında, konfederasyonlar tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye İşçi Delegesinin ilgili diğer konfederasyonlarla hiçbir istişarede bulunulmadan ve onların genel mutabakatına aykırı bir şekilde Bakanlık tarafından değiştirilmesinin Uluslararası Çalışma Örgütünün Anayasasının 3. Maddesine, konuya ilişkin ILO organlarının daha önce aldığı kararlara ve ILO prensiplerine aykırı olduğu, yine konfederasyonlar tarafından kamuoyuna açıklanmış ve bu kararın gözden geçirilmesi istenmişti.

Ayrıca, Hükümetin; İşçi Delegesi belirlenirken ilgili tüm konfederasyonlarla samimi bir istişare sürecini tamamlamak, iradelerini dikkate almak ve işçilerin sorunlarını en iyi şekilde temsil edebilecek; yani en fazla temsile haiz bir konfederasyonu ILO’ya bildirmekle sorumlu olduğu açık bir şekilde ifade edilmişti.

Bunun üzerine dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TÜRKİYE KAMU-SEN ve HAK-İŞ’in katıldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiş, sonucunda TÜRK-İŞ’in en fazla temsile haiz örgüt olarak Türkiye İşçi Delegesi sorumluluğunu üstlenmesine karar verilmişti.

Ayrıca gelecek yıllar için bu görevin MEMURSEN ile dönüşümlü bir şekilde gerçekleştirilmesi ya da konfederasyonların istişareleri sonucu alacakları karar dışında bir uygulamaya gidilmesinin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceği de ifade edilmişti.

Bu yıl yine konfederasyonlarla hiçbir istişarede bulunulmadan MEMUR-SEN’in Türkiye İşçi Delegesi olarak tespit edilmiş olması, yukarıda belirtilen ilkelere aykırıdır. Delegenin kim olması gerektiği konusunda çalışan kesimin iradesinin ötesinde bir alternatif olamaz. 

Yapılan bahse konu atama işlemi, aynı zamanda ILO 144 sayılı sözleşme ile belirlenmiş “ Sosyal Diyalog” prensiplerine ve Ülkemizde; ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sendikalarla beraberce yürütülen” Sosyal Diyalog Projesi”nin ruhuna da aykırıdır.

Bu başvuruda imzası olan 4 Konfederasyonun, belirli konfederasyonlara ya da yöneticilerine karşı herhangi bir önyargıları yoktur. İtirazımız; yapılan atama işleminin, tamamen sosyal diyalog ilkelerine aykırı olarak yapılmış olmasıdır.

Hükümetin aldığı bu kararın değiştirilmemesi durumunda, ILO Anayasasına aykırı bir şekilde belirlenen delegeliğin iptali için ilgili komiteye başvurmak da dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirmeye alacağız.  

Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla,

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara