8 Mart 2018 Perşembe
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Ergün ATALAY bir mesaj yayınladı:

Dünya Kadınlar Gününün başlangıcı; 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip olmak, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla canları pahasına başlattıkları grev ve sonrasında pek çok kişinin ölümüyle sonuçlandığı olaydır.

 

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştır.

 

Kadınlar dünyanın her yerinde hukuki yollarla yapılan çalışmalara rağmen; şiddete ve ayrımcılığa uğramaktadır. Cinsiyet ayrımcılığı; siyasette, karar mekanizmalarında, ekonomide ve eğitimde kendini göstermektedir. Medyada ve reklam dünyasında cinsel bir obje olarak kullanılıp istismar edilmektedir.

 

Anayasamızdaki “eşitlik” kavramı ile yasalar önünde kadın-erkek eşitliği sağlanmışken kadının birçok alanda mağduriyeti halen giderilememiştir. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliği kamusal ve özel alanda yaşanmaya hala devam etmektedir. Sosyal devlet kavramının kadının her platformda yaşam kalitesini iyileştirebilir düzeyde genişletilmesinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yapılacak tüm yasal düzenlemelerde kadınların bir “birey” olarak yer almasının önemi de açıktır.

 

Yaşanılabilir bir dünya için kadının; insan hakları merkezli etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, hukuk, siyaset ve benzeri alanlardaki olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son derece önemlidir.

 

Küresel ekonominin dayattığı işsizlik ile güvencesiz çalışma koşullarından en çok kadınlar etkilenmekte ve ekonomik krizlerin aile hayatına yansıyan yıkıcı etkileri de en çok kadınları mağdur etmektedir. 

 

Eve iş verme, yarı zamanlı çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin en olumsuz hallerini çoğunlukla kadınlarımız yaşamakta ve yine çoğunlukla kadınlarımız, emek yoğun işlerde düşük ücretle, sosyal güvenceden ve örgütlenmeden yoksun bir şekilde çalıştırılmaktadır. 

 

Bununla beraber her gün kadına yönelik; şiddet, tecavüz ve kadın cinayetleri yaşanıyor. Fakat bu sorunların önüne geçilmesi için somut adımlar atılmadığı gibi, “iyi hal” indirimleri ve delil yetersizlikleri bahanesiyle yasalar uygulanmıyor. Cezalar caydırıcı olmadığı gibi teşvik edici niteliğe büründürülüyor.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada gerekli kavramsal çerçevenin oluşturulması; sosyal, politik ve hukuksal düzenlemelerin geliştirilmesi ve zihniyet değişiminin gerçekleştirilmesi için gerekli mücadeleyi vermek gerekmektedir.

 

Ülkemizde zihniyet yapısı değişmediği sürece, düzenlenen yasalar etkin olamayacak, yasal gelişmelerin sağlanması da pek bir önem arz etmeyecektir. Zihniyet değişimi için toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerine gereken önem verilmelidir. Cinsiyet eşitliği eğitimlerinin tüm eğitim süreçlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Zihniyet değişimi ile birlikte kadınların çağdaş yaşama aktif katılımının önündeki engeller teker teker kaldırılacaktır.

 

TÜRK-İŞ olarak:

* Kadınların kamusal ve özel alanda erkeklerle eşit koşullarda var olmasını istiyoruz.

* Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin artırılmasını istiyoruz.

* Kadınların “insan onuruna yakışır iş” kavramı çerçevesinde sigortalı ve sendikalı istihdamının sağlanmasını istiyoruz.

* Kadınların hiçbir alanda dezavantajlı grup olarak anılmasını istemiyoruz.

* Kadına yönelik şiddete “DUR” denilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istiyoruz.

 

TÜRK-İŞ olarak özetle; kadının “ONURLU bir birey olarak toplumda yer almasını” ve “ONURLU yaşam koşullarının sağlanmasını” talep ediyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.

GÜNCEL HABERLER
«« « 1 2 3 4 5 6 7 . . . 186 187 188 189 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara