29 Aralık 2020 Salı
ARALIK 2020 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.589,94 TL

 

 

 

 ASGARİ ÜCRET İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR GEÇİMİ YİNE SAĞLAMADI

 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 2.590 TL, YOKSULLUK SINIRI 8.436 TL

 MUTFAK ENFLASYONU BİR AYLIK YÜZDE 2,91; ON İKİ AYLIK YÜZDE 19,75 ARTTI

 BEKAR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAM MALİYETİ TUTARI 3.147 TL

 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) çalışanların ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak amacıyla otuz üç yıldan bu yana aralıksız her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması bu bültenle 34’üncü yılına[1] girmiştir.  

 

Asgari ücret tartışmalarının gündemde ağırlıklı yer kapladığı yılın son ayında “asgari ücret insan onuruna yaraşır geçim şartları sağlamalıdır” talebi işçi kesimi tarafından kamuoyunda yoğun olarak seslendirilmiş ve fakat işveren-hükümet kesiminin belirlemesi düşük olmuştur.

 

TÜRK-İŞ Araştırmasına göre 2020 Aralık ayında;

 

Ø  Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.589,94 TL, 

Ø  Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.436,27 TL,

Ø  Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3.146,98 TL olmuştur.  

 

[1] Aralık 1987’den bu yana her ay düzenli olarak yapılan araştırma bu bültenle otuz dördüncü yılına girmiştir. TÜRK-İŞ’in bu çalışması alanında ilktir ve özgündür. Bu alanda yapılan benzeri çalışmalara da örnek olmuştur/olmaktadır. Araştırmanın temel girdisi fiyatlar, işçilerin yoğun olarak alış-veriş yaptıkları market ve çarşı-pazar dolaşılarak piyasadan derlenmektedir. Gelişmeler ve fiyat eğilimleri doğrudan piyasadan izlenmektedir. Bu yönüyle verisel açıdan bağımsızdır. Devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’in belirlediği fiyatlardaki değişimin izlenmesi açısından da önemli bir gösterge olarak bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. TÜRK-İŞ’in bu çalışması, “insan onuruna yaraşır yaşam”, “yetecek ücret”, “insana yakışır geçim koşulları”, “açlık ve yoksulluk sınırı”, “yaşam maliyeti” gibi kavramların kamuoyunda yerleşmesine, benimsenmesine ve yaygın kullanılmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Vurgulamak gerekir ki açıklanan harcama tutarı ücret seviyesi olmayıp, haneye girmesi gereken toplam gelirin karşılığıdır. Ancak ne yazık ki, ülkemizde istihdama katılım oranı genel olarak ve özellikle de kadınlar da son derece düşüktür. Ücretli çalışanlarda haneye gelir sağlayan kişi sayısı ağırlıklı olarak bir kişi olmaktadır.    

 

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara