13 Kasım 2015 Cuma
BAŞBAKAN YARDIMCISI CEVDET YILMAZ L20 ZİRVESİNE KATILDI.
13 Kasım 2015 günü Antalya’da başlayan L20 Zirvesi devam ediyor.

14 Kasım 2015 Cumartesi günü TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ve Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ, ITUC Genel Sekreteri Sharan BURROW’un oturum başkanlığı yaptığı panelde konuşma yaptılar. Panel sonrasında Başbakan Yardımcısı Cevdet YILMAZ ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY ikili görüşmede bulundular.

TÜRK-İŞ Genel Bşkanı Ergün ATALAY panelde yaptığı konuşma da şunlara değindi;

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı,

Üst Kuruluşlarımızın Genel Sekreterleri

Değerli Sendika Liderleri ve Basın Mensupları,

L20; G20 düzeyinde çalışan kesimin hak ve özgürlüklerini korumak için çalışan bir sendika platformudur.

 2008 krizinden bu güne kadar, G20 Zirvesinin düzenlendiği her ülkede Sendika Liderleri olarak bir araya geldik ve kendi Zirvelerimizi gerçekleştirdik.

Türkiye’nin G20 Başkanlığında da aynı şekilde iki gündür, Zirve toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz bir yılda, Zirveye hazırlık çerçevesinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Öncelikle, Sayın Başbakan Yardımcısına, çalışan kesimin G20 sürecine etkin bir şekilde katılmasını sağlayan yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Bu süreçte, olmamız gereken her yerde var olduk. Önceliklerimizi ve politika önerilerimizi 3-4 Eylül tarihlerinde G20 Çalışma ve Maliye Bakanlarına iletme olanağı bulduk. Aynı şekilde, görüşlerimizi Zirve çerçevesinde de en üst düzeyde G20 Başkanlığına ileteceğiz. 

Ancak G20 ülkeleri, özellikle L20’nin öncelik ve politika önerilerini ilgilendiren konularda daha önceki Zirvelerde verdiği sözleri yerine getirememiştir.  

Türkiye G20 Başkanlığının kapsayıcılığın geliştirilmesi, yatırımların artırılması ve eski taahhütlerin uygulanması konusunda daha kararlı davranılması gibi önceliklerini, L20 açısından son derece umut verici buluyoruz.            

Sözü size bırakmadan önce kısaca önceliklerimizden bahsetmek istiyorum.

Ekonomik büyümenin sağlanması, hepimizin ortak isteğidir. Ancak, büyüyen ekonominin yanında adil gelir dağılımı, kapsayıcı ve iş olanağı oluşturan bir büyüme istiyoruz.  

Kriz sonrası uygulanan kemer sıkma politikaları çalışanların satın alma gücünü zayıflatmış ve sosyal hakları geriye götürmüştür. L20’ye göre aslında yapılması gereken, iç talebin artırılması için ücretlerin milli gelir içindeki payının da artırılmasıdır. 

Ülkemizde asgari ücret artışının gündeme gelmesi bu doğrultuda atılmış önemli bir adımdır.   

Toplu pazarlık sisteminin geliştirilmesi, elde edilen refahın adil paylaşımında önemli bir araçtır. Sendikalar; aynı zamanda, ekonomik büyümeyi ve sosyal refahı kısıtlayan kayıt dışı ekonominin kaldırılmasında da önemli bir işleve sahiptir. 

Sayın Başbakan Yardımcısı,

L20’nin önemli öncelikleri arasında;

•    Çokuluslu şirketlerin ödediği vergilerin şeffaf olması, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yaşayan vatandaşların bu şirketlerin ödediği vergi miktarını öğrenme hakkı yer almaktadır.  
•    İklim değişikliği ve çevre sorunları, düşük karbon ekonomisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması yer almaktadır.  
•    İşçilerin iş sağlığı ve güvenliğine uygun şartlarda çalışmaları, önlenebilir iş kazalarının önlenmesi, iş kazalarıyla ilgili güvenli veri toplama sistemlerinin oluşturulması bulunmaktadır. 
•    Sosyal güvenlik ve koruma sistemlerinin güçlendirilmesi yer almaktadır.

Sayın Başbakan Yardımcısı,

Özel önem verdiğimiz konulardan bir diğeri de gençlerimizi ve kadınlarımızı ilgilendirmektedir. 

Ne yazık ki, geleceğin güvencesi olan gençlere yeterli iş olanakları bulamıyoruz. 

Tüm ülkelerde genç işsizliği yetişkin işsizliğinin birkaç misli üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, genç işsizliğinin önlenmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi ve ihtiyaca yönelik becerilerin kazandırılması bizim için büyük önem arz etmektedir.  

Kadınların işgücüne daha fazla katılması konusunda ise, Avustralya’da verilen hedeflere sadık kalınmasını, kreşler ve diğer bakım hizmetlerine yatırım yapılmasını, bakım ekonomisi oluşturulmasını talep ediyoruz. 

Yatırımların çalışanlara karşı sorumluluk bilinciyle yapılmasını, çevreye karşı saygılı olunmasını istiyoruz. Çalışma hayatı ile ilgili yasaların, ILO standartları ile uyumlu olmasını ve esnekleştirilmemesini istiyoruz. 

Sosyal diyalog kültürünün geliştirilmesini, çalışma hayatını ilgilendiren bütün konularda sendikaların karar alma süreçlerine dahil edilmesini talep ediyoruz. 

Sayın Başbakan Yardımcısı,

Ülkemiz Suriyeli mülteciler konusunda ağır yük ve sorumluluk altındadır. İki gün önce ITUC Genel Sekreteri Sharan Kardeşim ve TÜRK-İŞ Yönetim Kurulundan arkadaşlarımın da katıldığı bir L20 heyeti İslahiye Barınma Merkezlerine ziyaret gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin yardımseverliği ve misafirperverliği insani açıdan dünyanın takdirini kazanmıştır. Ancak, G20 ülkelerinin bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği de açıktır.  

G20 Liderlerine sunacağımız öncelik ve politika önerilerinden bazılarına kısaca değindim. 

Biraz önce belirttiğim gibi; G20 Türkiye Başkanlığında, sürece etkin bir şekilde katıldık. Bu sayede, gelecek Zirveler için iyi bir zemin yakalamış olduk. Şahsınızda, Türkiye G20 Başkanlığına bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Ancak, uygulama ve verilen sözlerin takibi konusunda geçmişe baktığımızda beklenen adımların atılmamış olması, açıkçası umutlarımızı kırmaktadır. Bu noktada, L20’nin Hükümetinizden destek beklediğini ifade etmek istiyorum. 

Sendikacı dostlarım sizin görüşlerinizi dinlemek için bekliyorlar, sözü daha fazla uzatmadan size bırakıyorum.

Fotoğraflar
GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 229 230 231 232 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara