30 Ocak 2019 Çarşamba
İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
2019 yılında ödenecek ilave tediyelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın 682 sayılı Kararı 30 Ocak 2019 gün ve 30671 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Buna göre, anılan yasanın 1’inci maddesi uyarınca; ilave tediyenin birinci yarısı 31 Ocak 2019, diğer yarısı 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılacaktır. 

Kanunun 2’inci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık 2019 tarihinde yapılacaktır.

Karardan da görüleceği üzere, Kanunun 3’üncü maddesi ile düzenlenen “Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkur maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir” hükmü çerçevesinde -henüz- herhangi bir karar alınmamıştır. 

GÜNCEL HABERLER
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara