1 Mayıs 2014 Perşembe
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, İŞE İADE, ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ, MUVAZAA
İş Sözleşmesinin Feshi, İşe İade, Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi, Muvazaa.

ÖZET: Davalı şirket ile dava dışı taşeron firma arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmadığı, davacının sigorta kayıtlarında dava dışı firmanın işçisi gibi gösterilmesinin muvazaalı işleme dayandığı anlaşılmakla; mahkemece, muvazaa olgusu re’sen dikkate alınarak, işin esasına girmek suretiyle sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara