17 Ocak 2018 Çarşamba
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ OCAK 2018
2018 yılında gelir testi yapılmadan bu kapsamda olan vatandaşlardan asgari ücretin yüzde 3’ü ( 60,89 TL) tutarında prim alınacaktır.

 

 

 

 

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

(Ocak’2018)

 

TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU

 

 

 

 

Tablo 1: 2018 Yılı Asgari Ücret Hesabı

 

Asgari Ücret (Brüt)

 

2.029,50 TL

 

İşçiye Ait SGK Primi (%14)

 

284,13 TL

 

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Prim Kesintisi (%1)

 

20,30 TL

 

Gelir Vergisi (%15)

 

258,76 TL

 

Damga Vergisi (%07,59)

 

15,40 TL

 

Kesintiler Toplamı

 

578,59 TL

 

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

 

152,21 TL

 

Net Asgari Ücret

 

1.603,12 TL

 

Tablo 2: 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi

 

Medeni Durum

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Medeni Durum

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Bekar

 

152,21 TL

 

Evli eşi çalışan çocuksuz

 

152,21 TL

 

Evli Eşi Çalışmayan

 

182,66 TL

 

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

 

175,04 TL

 

Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu

 

205,49 TL

 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

 

197,88 TL

Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu

 

228,32 TL

 

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

 

228,32 TL

Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu

 

258,76 TL

 

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

 

243,54 TL

Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuklu

 

258,76 TL

 

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

 

258,76 TL

 

Tablo 3: 2018 Yılı Asgari Geçim İndirimi Dâhil Asgari Ücret

 

 

 

Medeni Durum

 

 

 

Aylık Asgari Geçim İndirimi

 

Asgari Geçim İndirimi Dâhil Aylık Net Asgari Ücret     

 

 

 

Bekâr

 

 

152,21 TL

 

1.603,12 TL

 

 

Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz

 

 

182,66 TL

 

1.633,56 TL

 

 

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

 

 

205,49 TL

 

1.656,40 TL

 

 

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

 

 

228,32 TL

 

1.679,23 TL

 

 

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu

 

 

258,76 TL

 

1.709,67 TL

 

 

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

 

 

258,76 TL

 

1.709,67 TL

 

Evli, eşi çalışan, çocuksuz

 

152,21 TL

 

1.603,12 TL

 

 

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu

 

 

175,05 TL

 

1.625,95 TL

 

 

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

 

197,88 TL

 

1.648,79 TL

 

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

 

228,32 TL

 

1.679,23 TL

 

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

 

 

243,54 TL

 

 

1.694,45 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu

 

258,76 TL

 

1.709,67 TL

 

 Tablo 4: 2018 Yılı Ücretliler İçin Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

 

14.800 TL’ye kadar olan gelir için

 

%15

 

14.800 TL – 34.000 TL arası geliri olanlar için

 

%20

 

34.000 TL’den – 120.000 TL’ye kadar geliri olanlar için

 

%27

 

120.000 TL ve fazla geliri olanlar için

 

%35

 

  Tablo 5: Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

 

Dönemi

 

Günlük Alt Sınır

 

Aylık Alt Sınır

 

Günlük Üst Sınır

 

Aylık üst sınır

 

2018 Yılı

 

67,65 TL

 

2.029,50 TL

 

507,38 TL

 

15.221,40 TL

 

  Tablo 6: Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalıları Primi

 

9

 

11

 

20

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 

 _

 

 

  2

 

 

2

 

Genel Sağlık Sigortası Primi

 

5

 

 

7,5

 

12,5

 

İşsizlik Sigortası Primi

 

1

 

2

 

3

 

Toplam

 

15

 

22,5

 

37,5

 

Not: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin (ı) bendi uyarınca; işverenler gerekli koşulları sağlamaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden 5 puan indirim yapılır. Söz konusu indirim Hazine tarafından karşılanır.

 

 Tablo 7: Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

 

60 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

12

 

21

 

90 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

12,5

 

21,5

 

180 Gün Eklenecek İşler

 

9

 

14

 

23

 

  Tablo 8: Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları

Sosyal Güvenlik Destek Primi

 

Sigortalı Payı (%)

 

İşveren Payı (%)

 

Toplam (%)

4 /a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar

 

7,5

 

22,5 +2

 

32

 

Tablo 9: Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışan İşçilerin Alacakları Asgari Ücret

 

Kesintiler

 

01.01.2018 / 31.12.2018

 

Aylık Brüt Asgari Ücret

 

2.029,50 TL

 

İşçiye Ait Sigorta Primi Kesintisi (%7,5)

 

152,21 TL

 

Gelir Vergisi Matrahı

 

1.877,29 TL

 

İşçinin Asgari Geçim İndirimi Öncesi Ödeyeceği Gelir Vergisi (%15)

 

281,59 TL

 

Damga Vergisi (%0,759)

 

15,40 TL

 

Kesintiler Toplamı

 

449,20 TL

Asgari Geçim İndirimi Hariç Emekli İşçiye Ödenecek Asgari Ücret

 

1.580,30 TL

 

Not:

  • Sosyal güvenlik destek primi kesilerek çalışan işçilerin emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Tablo 9’da belirtilen 1.580,30 TL tutarın üzerine işçinin evli olup olmadığı, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısı ve çocuklarının yaşları gibi hususlar dikkate alınarak ayrıca asgari geçim indirimi (AGİ) eklenecektir.
  • Asgari geçim indiriminde; işçi ile birlikte oturan veya işçi tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsiline devam edip 25 yaşını doldurmamış çocuklar dikkate alınır

 

  Tablo 10: 2018 Genel Sağlık Sigortası Prim Miktarı

 

Prim Dönemi

 

Ödenecek Prim

 

01.01.2018/31.12.2018

 

60,89 TL

 

     Not:

     8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile birlikte genel sağlık sigortası primlerinde değişiklik olmuştur. Önceki uygulamada yapılan gelir testine göre aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarına göre kademeli olarak belirlenen genel sağlık sigortası primi alma usulü kaldırılmıştır.

     2018 yılında gelir testi yapılmadan bu kapsamda olan vatandaşlardan asgari ücretin yüzde 3’ü ( 60,89 TL) tutarında prim alınacaktır. Eğer hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte birinden (676,50 TL) az ise bu kere bu vatandaşlar gelir testi yaptırarak bu durumu ispat etmek zorundadır. Gelir testi sonucu geliri bu seviyede olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecektir.

 

Tablo 11: 01.01.2018 / 30.06.2018 Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

 

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

5.001,76 TL

 

Tablo 12: 2018 Yılı Doğum Borçlanması Prim Tutarları

 

GÜNLÜK

 

AYLIK

 

YILLIK

 

2 YILLIK

 

6 YILLIK

 

21,65 TL

 

649,50 TL

 

7.794,00 TL

 

15.588,00 TL

 

46.764,00 TL

 

 

 

 

 

 

Not: Doğum borçlanması, sigortalı işe başlama tarihinden sonra dünyaya gelen azami 3 çocuk için yapılabilir. Sigortalı gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl (2160 gün) hizmet borçlanması hakkına sahiptir.

 

Tablo 13: 2018 Yılı Askerlik Borçlanması Prim Tutarları

 

GÜNLÜK

 

AYLIK

 

15 AYLIK

 

18 AYLIK

 

21,65 TL

 

649,50 TL

 

9.742,50 TL

 

11.691,00 TL

 

Tablo 14: 2018 Yılı Aylık Engellilik (Sakatlık) İndirimi Tutarları

 

Engellilik Dereceleri

 

İndirim Tutarı

 

I. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

1.000 TL

 

II. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

530 TL

 

III. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

240 TL

 

Tablo 15: 2018 Yılı İçin Aylık İşsizlik Ödeneği

 

 

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik Ödeneği

 

 

Ödenecek En Yüksek Aylık İşsizlik Ödeneği

 

805,64 TL

 

1.611,28 TL

 

Not: İşsizlik ödeneği tutarlarından damga vergisi düşülmüştür.

 

Tablo 16: Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı            Tutarları

 

Dönem

 

Yemek Parası (Günlük)

 

Çocuk Zammı (Aylık)

 

Aile Zammı (Aylık)

 

01.01.2018 / 31.12.2018

 

4,06 TL

 

 

40,59 TL

 

202,95 TL

 

Tablo 17: Vergiden İstisna Yemek Tutarı

 

Dönem

 

Yemek Parası (Günlük)

 

01.01.2018 / 31.12.2018

 

16 TL

 

 

Not: İşveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2018 yılı için 16,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara