8 Ocak 2021 Cuma
İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ OCAK 2021
2021 yılında kısa çalışma ödeneği alan işçinin ödenek tutarı son 12 aylık prim bildirimine göre hesaplanacağı için 2020’deki kazançlar dikkate alınacaktır.

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ

2021 / OCAK

TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU

 

 

TABLOLAR

Tablo 1: 2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret

Tablo 2: 2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Dâhil Asgari Ücret Tutarları

Tablo 3: Kıdem Tazminatı Tavanı

Tablo 4: 2021 Yılında Geçerli Olacak Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

Tablo 5: 2021 Yılında Geçerli Olacak İşsizlik Ödeneği Tutarı

Tablo 6: 2021 Yılında Geçerli Olacak Kısa Çalışma Ödeneği Tutarı

Tablo 7: 2021 Yılında Geçerli Olacak Nakdi Ücret Desteği Tutarı

Tablo 8: 2021 Yılında Geçerli Olacak Genel Sağlık Sigortası Prim Miktarı

Tablo 9: 2021 Yılında Geçerli Olacak Doğum Borçlanması Prim Tutarları

Tablo 10: 2021 Yılında Geçerli Olacak Askerlik Borçlanması Prim Tutarları

Tablo 11: 2021 Yılında Geçerli Olacak Aylık Engellilik (Sakatlık) İndirimi Tutarları

Tablo 12: Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

Tablo 13: Vergiden İstisna Yemek Tutarı

Tablo 14: Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları

Tablo 15: Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Prim Oranları

Tablo 16: Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları

Tablo 17: 2021 Yılında Geçerli Olacak İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları

Tablo 18: 30 Nisan 2008 Tarihinden Önce Sigorta Başlangıcı Olan Tarım Sigortalıların 2021 Yılında Geçerli Olacak Prim Tutarı

Tablo 19: EK-5 Tarım Sigortalıların 2021 Yılında Geçerli Olacak Prim Tutarları

Tablo 20: Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla İşçi Çalıştıranların Ödeyeceği Prim Tutarları

Tablo 21: Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Süreyle İşçi Çalıştıranların Ödeyeceği Prim Tutarları

Tablo 22: 2021 yılı Emzirme ve Cenaze Ödeneği

 

 

 

 

Tablo 1:

2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret

 

Asgari Ücret (Brüt)

3.577,50 TL

İşçiye Ait SGK Primi (%14)

500,85 TL

İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Prim Kesintisi (%1)

35,78 TL

Gelir Vergisi (%15)

187,82 TL

Damga Vergisi (%07,59)

27,15 TL

Kesintiler Toplamı

751,60 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)

268,31 TL

Net Asgari Ücret

2.825,90 TL

 

 

 

Tablo 2:

 2021 Yılında Geçerli Olacak Asgari Geçim İndirimi Dâhil Asgari Ücret Tutarları

 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi Dâhil Aylık Net Asgari Ücret

Bekâr

268,31 TL

2.825,90 TL

Evli, eşi çalışmayan, çocuksuz

321,98 TL

2.879,57 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu

362,22 TL

 2.919,81 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu

402,47 TL

2.960,06 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu

456,13 TL

3.013,72 TL

Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu

456,13 TL

3.013,72 TL

Evli, eşi çalışan, çocuksuz

268,31 TL

2.825,90 TL

Evli, eşi çalışan, 1 Çocuklu

308,56 TL

2.866,15 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu

348,81 TL

2.906,40 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu

402,47 TL

2.960,06 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu

429,30 TL

2.986,89 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu

456,13 TL

3.013,72 TL

 

 

Tablo 3:

Kıdem Tazminatı Tavanı

 

Dönem

Tavan Tutarı

01.01.2021/30.06.2021

7.638,96 TL

 

 

 

Tablo 4:

2021 Yılında Geçerli Olacak Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Sınırı

 

Dönemi

Günlük Alt Sınır

Aylık Alt Sınır

Günlük Üst Sınır

Aylık üst sınır

2021 Yılı

119,25 TL

3.577,50 TL

894,38 TL

26.831,25 TL

 

 

 

Tablo 5:

2021 Yılında Geçerli Olacak İşsizlik Ödeneği Tutarı

 

Asgari Ücretle Çalışan İşçinin Alacağı Aylık İşsizlik Ödeneği

Ödenecek En Yüksek Aylık İşsizlik Ödeneği

1.420,14 TL

2.840,28 TL

 

Not: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

 

 

Tablo 6:

2021 Yılında Geçerli Olacak Kısa Çalışma Ödeneği Tutarı

 

Dönem

En Düşük Kısa Çalışma Ödeneği Net Tutarı

Ödenecek En Yüksek Prim Tutarı

01.01.2021/31.12.2021

2.130,30 TL

5.325,53 TL

 

Not: Kısa çalışma ödeneği son 12 aylık prime esas kazanç ortalamasının yüzde 60’dır. Bu tutar asgari ücretin yüzde 150’sini geçemez. Tabloda yer alan rakamlardan damga vergisi düşülmüştür. 2021 yılında kısa çalışma ödeneği alan işçinin ödenek tutarı son 12 aylık prim bildirimine göre hesaplanacağı için 2020’deki kazançlar dikkate alınacaktır. Bu nedenle 2021 yılında geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı ödenmeyecektir.

 

Tablo 7:

2021 Yılında Geçerli Olacak Nakdi Ücret Desteği Tutarı

 

Dönem

Günlük Nakdi Ücret Desteği

30 Günlük Nakdi Ücret Desteği

2020

38,95 TL

1.168,50 TL

2021

47,34 TL

1.420,20 TL

 

Not: Nakdi ücret desteği damga vergisi düşülerek hesaplanmış net tutardır.

 

Tablo 8:

2021 Yılında Geçerli Olacak Genel Sağlık Sigortası Prim Miktarı

 

Prim Dönemi

Ödenecek Prim

01.01. 2021/31.12. 2021

107,33 TL

 

Not: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanun ile birlikte genel sağlık sigortası primlerinde değişiklik olmuştur. Önceki uygulamada yapılan gelir testine göre aile içinde kişi başına düşen aylık ortalama gelir tutarına göre kademeli olarak belirlenen genel sağlık sigortası primi alma usulü kaldırılmıştır.

 

2021 yılında gelir testi yapılmadan bu kapsamda olan vatandaşlardan asgari ücretin yüzde 3’ü ( 107,33 TL) tutarında prim alınacaktır. Eğer hane içerisinde kişi başına düşen aylık gelir asgari ücretin üçte birinden (1.192,50 TL) az ise bu kere bu vatandaşlar gelir testi yaptırarak bu durumu ispat etmek zorundadır. Gelir testi sonucu geliri bu seviyede olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenecektir.

 

 

 

Tablo 9:

2021 Yılında Geçerli Olacak Doğum Borçlanması Prim Tutarları

GÜNLÜK

AYLIK

YILLIK

2 YILLIK

6 YILLIK

38,16 TL

1.144,80 TL

13.737,60 TL

27.475,20 TL

82.425,60 TL

 

 

 

 

Not: Doğum borçlanması, sigortalı işe başlama tarihinden sonra dünyaya gelen azami 3 çocuk için yapılabilir. Sigortalı gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplam 6 yıl (2160 gün) hizmet borçlanması hakkına sahiptir.

 

 

 

Tablo 10:

2021 Yılında Geçerli Olacak Askerlik Borçlanması Prim Tutarları

 

GÜNLÜK

AYLIK

15 AYLIK

18 AYLIK

38,16 TL

1.144,80 TL

17.172,00 TL

20.606,40 TL

 

 

 

Tablo 11:

2021 Yılında Geçerli Olacak Aylık Engellilik (Sakatlık) İndirimi Tutarları

 

Engellilik Dereceleri

İndirim Tutarı

I. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

1.500 TL

II. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

860 TL

III. Derece Engelliler (çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

380 TL

 

 

 

Tablo 12:

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

 

Dönem

Yemek Parası (Günlük)

Çocuk Zammı (Aylık)

Aile Zammı (Aylık)

01.01. 2021 / 31.12. 2021

7,16 TL

71,55 TL

357,75 TL

 

 

 

Tablo 13:

Vergiden İstisna Yemek Tutarı

 

Dönem

Yemek Parası (Günlük)

01.01. 2021 / 31.12. 2021

25 TL

 

Not: İşveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2021 yılı için 25,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu müstesna tutarını aşan tutar kadar ki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 14:

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalıları Primi

9

11

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

 

  2

2

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

İşsizlik Sigortası Primi

1

2

3

Toplam

15

22,5

37,5

 

Not: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin (ı) bendi uyarınca; işverenler gerekli koşulları sağlamaları halinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden 5 puan indirim yapılır. Söz konusu indirim Hazine tarafından karşılanır.

 

 

Tablo 15:

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Prim Oranları

 

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

60 Gün Eklenecek İşler

9

12

21

90 Gün Eklenecek İşler

9

12,5

21,5

180 Gün Eklenecek İşler

9

14

23

 

 

Tablo 16:

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranları

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

4 /a (SSK) Kapsamındaki Sigortalılar

7,5

22,5 +2

32

 

 

 

Tablo 17:

2021 Yılında Geçerli Olacak İsteğe Bağlı Sigorta Prim Tutarları

 

Prim Dönemi

Ödenecek Asgari Prim Tutarı

Ödenecek En Yüksek Prim Tutarı

01.01.2021/31.12.2021

1.144,80 TL

8.586,00 TL

Tablo 18:

30 Nisan 2008 Tarihinden Önce Sigorta Başlangıcı Olan Tarım Sigortalıların 2021 Yılında Geçerli Olacak Prim Tutarı

 

Prim Dönemi

Ödenecek Prim Tutarı

01.01. 2021/31.12. 2021

581,34 TL

 

Not: 2925 sayılı Kanun Kapsamında olan bu sigortalılar aylık 15 gün prim ödedikleri için tutar düşüktür.

 

 

Tablo 19:

EK-5 Tarım Sigortalıların 2021 Yılında Geçerli Olacak Prim Tutarları

 

Prim Dönemi

Ödenecek Asgari Prim Tutarı

Ödenecek En Yüksek Prim Tutarı

01.01. 2021/31.12. 2021

1.151,96 TL

8.639,66 TL

 

Not: EK-5 Tarım sigortası kapsamında olanların prim oranı yüzde 34,5’dir. 2021 yılında 28 gün prim tutarı ödeyerek 30 gün prim elde etmektedirler. İsteğe Bağlı Sigorta kapsamında prim oranı yüzde 32’dir. İsteğe bağlı sigorta primi ile Ek-5 sigorta primi arasındaki fark bu ayrımdan kaynaklanmaktadır. 

 

 

Tablo 20:

Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla İşçi Çalıştıranların Ödeyeceği Prim Tutarları

 

Prim Dönemi

Asgari Günlük Prim Tutarı

10 Günlük Asgari Günlük Prim Tutarı

30 Günlük Asgari Günlük Prim Tutarı

01.01.2021/31.12.2021

44,72 TL

447,18 TL

1.341,60 TL

%5 Prim Teşvikinden Yararlanılması Halinde

38,75 TL

387,56 TL

1.162,50 TL

 

Not: Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar için %37,5 prim oranı uygulanmaktadır.

 

 

Tablo 21:

Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Süreyle İşçi Çalıştıranların Ödeyeceği Prim Tutarları

 

Prim Dönemi

Günlük Prim Tutarı

3 Günlük Prim Tutarı

9 Günlük Prim Tutarı

01.01.2021/31.12.2021

2,49 TL

7,47 TL

22,41 TL

 

Not:  Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıran işverenlerin ise sadece o sigortalı için yüzde 2 oranı üzerinden iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödemesi gerekir.

Tablo 22:

2021 yılı Emzirme ve Cenaze Ödeneği

 

Emzirme Ödeneği

232,00 TL

Cenaze Ödeneği

918,00 TL

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara