14 Ocak 2020 Salı
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU TOPLANDI
TÜRK-İŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu, 14 Ocak 2020 Salı günü Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlığında TÜRK-İŞ Genel Merkezinde toplandı.

Komisyon toplantısı açılışında Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT şu hususlara değindi;

“İş kazası ve meslek hastalıkları ülkemiz çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu hususta sadece kanun çıkarılması yeterli olmamakta, kanunda yer alan düzenlemelerin uygulamaya yansıması da gerekmektedir. Nitekim ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı geniş kapsamlı olmasına rağmen uygulamada ciddi sorunlarla karşı karşıya olmamız bu durumu kanıtlamaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bir maliyet unsuru olarak görülüp göz ardı edilmektedir. Kanunda emredilen hususlar işyerlerinde ya hiç uygulanmamakta ya da kağıt üzerinde, üstünkörü bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda çok iyi olan, önlemleri alan ve eğitimleri dikkatle veren işyerleri bulunmaktadır. Ancak bu işyerleri genelde sendikaların örgütlü olduğu, kurumsal büyük işletmelerdir. Zaten sendikalı işyerlerinde çok az iş kazasının meydana gelmesi de bu özverili çalışmaların göstergesidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu sadece işverenin ya da devletin yerine getirebileceği bir konu değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda, işverenler üzerine düşen görevleri yerine getirecek, devlet denetimleri yapacak ve işçi de kurallara uyum sağlayacaktır. Bu nedenle sosyal taraflar olarak mevcut durumun temel sorunlarını ortaya koyup bu hususlarda çözüm önerileri üretmemiz gerekmektedir. Bu konuda vakit kaybetme imkânımız bulunmamaktadır” dedi. 

Komisyon toplantısında, sendika temsilcileri iş kollarında yaşanan işçi sağlığı iş güvenliği hususlarına dile getirdiler. Sendika temsilcileri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan düzenlemeler ile birlikte toplu iş sözleşmelerinde etkin işçi sağlığı iş güvenliği maddelerinin yer alması gerektiğini vurguladılar. Meslek hastalıkları konusunun gündeme getirilmesi gerektiği, özellikle toza bağlı hastalıkların çok yaygın olduğu ve bu konuda bir an önce çalışmaların hızlanmasına ihtiyaç olduğu belirtildi. 

Komisyon toplantısına, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Akın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Naci Yıldız ile sendika yönetici ve uzmanları katılım sağladı.

Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Ali Naci Yıldız’ın komisyon üyelerine yaptıkları sunumların ardından soru – cevap bölümü ile toplantı sona erdi. 

 

GÜNCEL HABERLER
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara