3 Kasım 2015 Salı
İŞKUR 8. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
İŞKUR 8. Olağan Genel Kurulu 3 Kasım 2015 tarihinde İŞKUR Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurula Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, Kurumların yöneticileri ve Sosyal tarafların temsilcileri katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet ERDEM, İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret YAZICI, TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR İŞKUR Genel Kurulu açılış konuşmalarını yaptı.

İŞKUR 8. Olağan Genel Kurulu’na ŞEKER-İŞ Genel Başkanı İsa GÖK başkanlık etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı'yı makamında ziyaret ederek, çalışma yaşamı ve istihdam konularına ilişkin görüş alış verişinde bulundu. 

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR konuşmasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"İŞKUR, bizlere gönderdiği faaliyet raporunda geçmiş dönemde yapılan çalışmalarını ana hatlarıyla özetlemiştir. Konfederasyonumuz, yeni çalışma dönemiyle ilgili değerlendirmelerini, genel kurul toplantısı öncesi yazılı olarak Kuruma iletmiş ve yaklaşımını ve çözüm önerilerini 26 paragraf altında ortaya koymuştur. Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, küresel ekonomideki gelişmelerin bütün ülkeleri olduğu gibi bizi de etkilediğini, bunların doğrudan yansıdığı alanlardan birisinin de işgücü piyasaları olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, İş-Kur’u ülkemiz açısından son derece önemli bir kurum olarak görmekte, Kurumun, ülkemiz istihdam piyasasının düzenlenmesi açısından daha işlevsel bir konuma gelmesi için her türlü katkıyı vermektedir. Dünya ekonomisinin ve dolayısıyla G-20 içinde yer alan ülkemizin, Ekonomik ve sosyal dengeler açısından yeni bir başlangıca ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yeni başlangıç için en iyi yol, talebi ve dolayısıyla yoksul ve orta sınıfın satın alma gücünü artırmak olmalıdır. Biz çalışanların temsilcileri olarak, her platformda, yoksul ve orta sınıfın ücretlerinin artırılması gereğine işaret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, ekonomik gelişmenin sonuçları, eşit olarak dağıtılmamaktadır. 

Oysa ekonomik büyüme refahın yaygınlaşmasını sağlamalıdır. Ücret artışları ve emeğin toplam gelirden aldığı payın artırılması, Yaşama ücretiyle ya da asgari ücretin artırılmasıyla mümkündür. Özellikle alt işveren işçilerinin çalışma şartları bir an önce yeniden düzenlenmeli, Sosyal hakların, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının önündeki engeller ortadan kaldırılmalıdır.

Kayıt dışı işler kayıt altına alınmalıdır. Özellikle Suriyeli göçmenlerin işgücü piyasasına girmesiyle daha da artış gösteren kayıt dışı istihdam geriletilmelidir. Bu tür tedbirler sadece güçlü bir ekonomik etki yaratmakla kalmayacaktır. Aynı zamanda çalışan yoksullar, çalışan kadınlar ve tehlikeli işlerde çalışanlar gibi temel sosyal haklardan yoksun grupların güçlenmesini de sağlayacaktır. 

Şu ana kadar altını çizmeye çalıştığım konular, istihdamın geliştirilmesi açısından son derece önemlidir. Ancak İş-Kur Genel Kurulunun en önemli gündem maddesi, İşsizlik Sigortası Fonu uygulamaları olmalıdır. Bu genel kurul, bu konuda yeni bir hamlenin gerçekleşmesi için bir fırsat olmalıdır. Çünkü İşsizlik Sigortası Fonu uygulamaları, çalışma hayatının sorunlu bir alanı olmaya devam etmektedir.

Açık ve net söylemek gerekir ki, İşsizlik Sigortası Fonu’nun sahibi işçidir. İşsizlik Sigortası Fonu’nda birikmiş olan para, işsizlerin güvencesidir. Ancak Fonun yönetimi, çoğunlukla siyasetin elindedir. İşçi ve işveren kesimleri, Fonun yönetiminde olmasına rağmen, Fonun amacı dışında ve yetersiz bir biçimde kullanılmasına engel olamamaktadır. Fondaki nema gelirlerinin amacı dışında kullanılması kabul edilemez niteliktedir ve Fona olan güveni sarsmaktadır. 

Günümüz itibariyle, İşsizlik Sigortası Fonu’nun toplam varlığı 90 milyar lirayı aşmıştır. İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken tutarın amacı dışında kullanılması, Genel bütçeye para aktarılması, 4447 sayılı Kanunun genel amacı ile de bağdaşmamaktadır. Fon ile ilgili sorun yalnızca bu değildir. İşsizlik sigortasından yararlanma şartları, ödenek miktarı ve süreleri de sorun olmaya devam etmektedir.

Yararlanma şartları, sigorta kurallarına göre mutlaka iyileştirilmelidir. İŞKUR’un bu genel kurulu, yasal olarak yapılması zorunlu bir toplantı olmaktan çıkmalı, bu sorunun çözülmesi için görev ve sorumluluğu üstlenmelidir. İşsizlik Sigortası Fonu, ülkemizde uzun yıllar verilen mücadeleler sonucunda kazanılmış çok önemli bir haktır. Bunun çok önemsiyoruz. O nedenle, TÜRK-İŞ adına herkese bir çağrı yapmak istiyorum. 

Genel Kurul, buradan önemli bir karar almalı, burada bulunan tüm kesimlerin temsilcileri, etkili ve güçlü bir işbirliğiyle, Hükümete çağrı yapmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu, yararlanma şartları ve ödenek miktarı bakımından işsizlerimize daha yararlı bir konuma getirilmelidir.

Sosyal tarafların yönetiminde görev aldığı İŞKUR, Sosyal diyalog mekanizmasının en etkin olduğu kamu kurumlarından birisidir. İşçisi ve işvereniyle, Yönetimi ve çalışanlarıyla bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimiz inancındayız.”

Açılış konuşmalarının ardından Konfederasyon başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na makamında bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Fotoğraflar
GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 233 234 235 236 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara