1 Mayıs 2014 Perşembe
KATILIM PAYI UYGULAMASI
Katılım Payı Uygulaması.

Katılım payı uygulamasıyla ilgili olarak Türk Tabipler Birliği tarafından açılan davaya bakan Danıştay 10.Dairesi, 22.03.2010 tarih, E.2009/13940 sayılı kararı ile ayaktan muayenelerde aile hekimleri tarafından alınan 2 TL tutarındaki katılım payı alınması uygulamasının yürütmesini durdurmuştu.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara