4 Ocak 2018 Perşembe
TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BAŞVURULARINA DAİR BİLGİLENDİRME NOTU
696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1 Ocak 2018 tarihli tebliğine istinaden gerçekleşecek başvurularda yaşanacak sorunları en aza indirmek için Konfederasyonumuz tarafından bilgilendirme notu hazırlanmıştır.

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE ÇALIŞTIKLARI KURUM VE KURULUŞA GÖRE KADROYA ALINAN İŞÇİLER

 

KHK’nın 127. maddesi ile 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermaye kuruluşlar kapsama alınmıştır.

1 SAYILI CETVEL

 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

16. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

 

31. Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

 

2. Cumhurbaşkanlığı

 

17.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

32. Jandarma Genel Komutanlığı

 

3. Başbakanlık

 

18. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

 

33. Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

4. Anayasa Mahkemesi

 

19. Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

34. Emniyet Genel Müdürlüğü

 

5. Yargıtay

 

20. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 

35. Diyanet İşleri Başkanlığı

 

6. Danıştay

 

21. Avrupa Birliği Bakanlığı

 

36. Hazine Müsteşarlığı

 

7.Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

 

22. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

 

37. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

 

8. Sayıştay

 

23. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

38. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

 

9. Adalet Bakanlığı

 

24. Ekonomi Bakanlığı

 

39. Devlet Personel Başkanlığı

 

10. Millî Savunma Bakanlığı

 

25.Gençlik ve Spor Bakanlığı

 

40. Türkiye İstatistik Kurumu

 

11. İçişleri Bakanlığı

 

26. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

41. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

 

12. Dışişleri Bakanlığı

 

27. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 

42. Gelir İdaresi Başkanlığı

 

13. Maliye Bakanlığı

 

28. Kalkınma Bakanlığı

 

43. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

 

14. Millî Eğitim Bakanlığı

 

29. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

 

44. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

 

15. Sağlık Bakanlığı

 

30. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

45. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

 

 

46. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 

 

2 SAYILI CETVEL

2 Sayılı Cetvel ’de Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve bütün devlet üniversiteleri yer almaktadır. Bununla birlikte bu cetvelde özel bütçeli diğer idarelerde bulunmaktadır.

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

 

1. Savunma Sanayi Müsteşarlığı

 

 

16. Orman Genel Müdürlüğü

 

31. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

 

 

17. Vakıflar Genel Müdürlüğü

 

32. Meslekî Yeterlilik Kurumu

 

3. Atatürk Araştırma Merkezi

 

18. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

 

33. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 

4. Atatürk Kültür Merkezi

 

19. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

 

34. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

 

5. Türk Dil Kurumu

 

20. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

 

35. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

6. Türk Tarih Kurumu

 

21. Türk Akreditasyon Kurumu

36. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

7. Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

 

22. Türk Standartları Enstitüsü

37. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

8. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 

23. Türk Patent ve Marka Kurumu

 

38. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

9. Türkiye Bilimler Akademisi

 

24. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü

 

39. Türkiye Su Enstitüsü

10. Türkiye Adalet Akademisi

 

25. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

 

40. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

11. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

26. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

 

41. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

12. Karayolları Genel Müdürlüğü

27. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

 

42. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

 

13. Spor Genel Müdürlüğü

 

28. GAP Bölge Kalkınma İdaresi

 

43. Helal Akreditasyon Kurumu

 

14. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

 

29. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 

15. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

 

30. Kamu Denetçiliği Kurumu

 

 

 • MİT Müsteşarlığında çalışan taşeron işçiler kadro kapsamı dışındadır.

 

3 SAYILI CETVEL

 

 

1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 

6. Kamu İhale Kurumu

 

2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

 

7. Rekabet Kurumu

 

3. Sermaye Piyasası Kurulu

 

8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

 

4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

 

9. Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

5. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

 

 

4 SAYILI CETVEL

 

 

1. Sosyal Güvenlik Kurumu

 

 

2. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

 

 • KHK’nın 127. maddesine göre 5018 sayılı Kanunda yer alan dört cetvelde bulunmayan ancak kadro kapsamına alınan bazı kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. 696 sayılı KHK’nın ek (1) listesine istinaden kadro kapsamına giren kuruluşlar;

 

1.Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

7.Kalkınma Ajansları

2.AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

8.Kanunla Kurulan Fonlar ve Kefalet Sandıkları

3.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

9.Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı

4.Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı

10.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

5.Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

11.Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri

6.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

12.Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

 

KAPSAMA ALINMAYAN İDARELER

5018 sayılı Kanunda bulunan dört cetvelde ve KHK’nın ek (1) listesinde yer almayan kamu idareleri kapsam dışı kalmıştır. Böylece bazı özel bütçeli kuruluşlar ile kamu iktisadi teşekküllerinde (KİT) çalışan taşeron işçiler kadroya alınmayacaktır.

 

KİT LİSTESİ

 

1. BOTAŞ

14. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

 

2. Çay-Kur

 

15. TKİ

 

3. DMO

 

16.TPAO

 

4. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları

 

17.TTK

 

5. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi

 

18.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

 

6. Et ve Süt Kurumu

19.TCDD ve bağlı ortaklıkları (TÜDEMSAŞ TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ),

 

7. Eti Maden İşletmeleri

 

20.TCDD Taşımacılık A.Ş

 

8. Makine ve Kimya Endüstri Kurumu

 

21.Gayrimenkul Anonim Şirketi

 

9. TİGEM

 

22.Sümer Holding A.Ş

 

10. TMO

 

23.Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş

 

11. Türkiye Elektrik İletim A.Ş

 

24.Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş

 

12. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş

 

25.Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.

 

13. Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş

 

26. PTT

 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

 

1. Anadolu Ajansı

 

14. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

 

2. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü

 

15. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

3. Darülaceze Başkanlığı

16. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

4. Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı

17. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

5. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği

18. Türkiye Halk Bankası

6. EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği

19. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

7. EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı

20. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği

8. İller Bankası

21. Türkiye Kalkınma Bankası

9. Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı

22. TRT

10. Merkezi Kayıt Kuruluşu

23. Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı

11. Sulama Birlikleri

24. TÜRKSAT

12. Şeker Kurumu Başkanlığı

25. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı,

13. T.C. Ziraat Bankası

26. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı

 

BAŞVURU TARİHİ

Taşeron işçilerin kadro için başvuruları 2 Ocak 2018 Salı günü başlamış bulunmaktadır. Başvurular 11 Ocak 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecektir. İşçilerin kadroya ya da şirketlere geçişe hak kazanabilmesi için yazılı olarak başvuru yapma zorunluluğu olduğu için bu tarihlere dikkat edilmesi hususu önem arz etmektedir.
Merkezi idarelerde çalışan işçiler başvurularını, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, yerel yönetimlerde çalışan işçiler ise başvurularını hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı idareye veya idarenin şirketine yapacaktır.

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLME SÜRECİ

İŞLEM

SÜRE

TARİH ARALIĞI

AÇIKLAMA

 

Başvuru

 

10 gün

 

02.01.2018/11.01.2018

 

Zorunlu

 

Tespit Komisyonu İncelemesi ve Hak Sahiplerinin İlanı

 

40 gün

 

12.01.2018/20.02.2018

 

Tavsiye

 

İlana İtiraz

 

3 gün

 

21.02.2018/23.02.2018

 

Tavsiye

 

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

 

7 gün

 

24.02.2018/02.03.2018

 

Tavsiye

 

Sınavın Gerçekleştirilmesi

 

20 gün

 

03.03.2018/22.03.2018

 

Tavsiye

 

Sınav Kuruluna İtiraz

 

4 gün

 

23.03.2018/26.03.2018

 

Tavsiye

 

İtirazın İncelenmesi, Kesin Listenin İlanı

 

5 gün

 

27.03.2018/31.03.2018

 

Tavsiye

 

Hak Sahiplerinin Topluca Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesi İçin Son Gün

 

2 Nisan 2018 Pazartesi

 

BAŞVURU FORMLARI

Başvuru yapacak olan işçilerin 1 Ocak 2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımladığı tebliğde yer alan formları doldurmaları zorunludur.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki taşeron şirketlerde çalışan işçiler “Sürekli İşçi Kadrolarına / Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu” başlıklı Ek-1 formunu dolduracaktır. Bu forma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi olan www.altisveren.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu işçilerin daha önce idarelere karşı açmış oldukları dava veya icra takipleri yoksa ayrıca Örnek-1 formunu doldurmaları gerekmemektedir.
 • İşçiler 11 Ocak 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar, idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmesinin yapıldığı birimine başvuracaktır.

KAMU KRUMLARINDA ÇALIŞAN VE DAVA AÇMIŞ TAŞERON İŞÇİLER

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki taşeron şirketlerde çalışan işçiler “Sürekli İşçi Kadrolarına / Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçişte Başvuru Formu” başlıklı Ek-1 formunu dolduracaktır. Bu forma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi olan www.altisveren.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu işçiler idareye karşı açtıkları davadan ya da icra takibinden feragat edeceğine dair belgeyi (Örnek-1) doldurarak başvuru belgelerinin arasına koymak zorundadır.
 • Davası ya da icra takibi olan işçiler Örnek-2 ve Örnek-3 Formlarını başvuru sırasında teslim etmeyecektir. Bu formlar, işçinin sınavı geçmesi ve sürekli kadroya geçişi kesinleştiği takdirde doldurularak teslim edilecektir.

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER İÇİN BAŞVURU FORMU

 • Belediyelerde çalışan taşeron işçiler “İşçi Statüsüne Geçişte Başvuru Formu” başlıklı Ek-2 belgesini dolduracak. Bu işçilerin daha önce idarelere karşı açmış oldukları dava veya icra takipleri yoksa ayrıca Örnek-1 formunu doldurmaları gerekmemektedir.
 • Bu forma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi olan www.altisveren.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN VE DAVA AÇMIŞ TAŞERON İŞÇİLER

 • Belediyelerde çalışan taşeron işçiler “İşçi Statüsüne Geçişte Başvuru Formu” başlıklı Ek-2 belgesini dolduracak. Bu forma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi olan www.altisveren.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu işçiler idareye karşı açtıkları davadan ya da icra takibinden feragat edeceğine dair belgeyi (Örnek-1) doldurarak başvuru belgelerinin arasına koymak zorundadır.
 • Davası ya da icra takibi olan işçiler Örnek-2 ve Örnek-3 Formlarını başvuru sırasında teslim etmeyecektir. Bu formlar, işçinin sınavı geçmesi ve şirkete geçişi kesinleştiği takdirde doldurularak teslim edilecektir.

İŞÇİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • İşçiler başvuru formu ve diğer evraklarını hazırlayıp imzaladıktan sonra bunların fotokopisini ve/veya fotoğrafını çekip muhafaza etmeleri önemlidir.
 • İleride meydana gelebilecek olumsuzlukların ve yanlışlıkların önüne geçilmesi için başvurunun yapıldığı idareden başvurunun yapıldığına dair bir belge (örneğin evrak kayıt örneği, evrak kayıt numarası vb.) alınmasında büyük yarar vardır.
 • Herhangi bir şekilde hak kaybına uğranmaması için; kadroya ya da şirkete geçiş konusunda tereddüttü olan işçilerin de başvurularını belirlenen son tarihe kadar yapmaları tavsiye olunur.

BAŞVURU FORMLARI İLE BİRLİKTE VERİLECEK EVRAKLAR

1) 5 adet vesikalık fotoğraf

2) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

(Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğin ekindeki form kullanılacak ve form daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacaktır. Bu forma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı internet sitesi olan www.altisveren.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığına dair belge. Bu belgeyi;

 • Sigortalılık başlangıç tarihi 23/5/1998 ve öncesi kadınlardan 44 yaşını doldurmuş olanlar,
 • Sigortalılık başlangıç tarihi 23/5/1998’den sonra olan kadınlardan 50 yaşını doldurmuş olanlar,
 • Sigortalılık başlangıç tarihi 23/5/1994 ve öncesi olan erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar,
 • Sigortalılık başlangıç tarihi 23/5/1994 sonrası olan erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar,
 • Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar,

temin etmek zorundadır.

 • Bu kategorilerden herhangi birinde yer almayanların belgeyi almasına ve başvuru formuna eklemesine gerek yoktur. Bu kategorilerde yer almayan işçiler, e-devletten indirecekleri hizmet dökümlerini başvuru dilekçelerine ekleyebilirler.
   
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara