5 Aralık 2016 Pazartesi
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ KASIM 2016
Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamının, Mayıs 2016 endeks değeri olan 278,02 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,52 oranındadır.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Aralık 2016 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2016 Kasım ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 0,52 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 7,00 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 7,79 oranında artış göstermiştir. 
        
Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Haziran-Kasım 2016 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamının, Mayıs 2016 endeks değeri olan 278,02 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 3,52 oranındadı.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara