4 Aralık 2017 Pazartesi
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ KASIM 2017
2017 Kasım ayı itibariyle bir aylık enflasyon yüzde 1,49 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 12,98 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 10,87 oranında artış göstermiştir.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 04 Aralık 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2017 Kasım ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 1,49 oranında, oniki aylık enflasyon yüzde 12,98 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 10,87 oranında artış göstermiştir.       

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Haziran-Kasım 2017 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Kasım 2017 endeks değeri olan 325,18 rakamının, Mayıs 2017 endeks değeri olan 310,61 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 4,69 oranındadır.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara