5 Haziran 2017 Pazartesi
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ MAYIS 2017
Mayıs 2017 endeks değeri olan 310,61 rakamının, Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 7,92 oranındadır.

Konfederasyonumuz üyesi sendikaların bağıtladığı toplu iş sözleşmelerinin bir bölümünde ücret zamlarının enflasyona endeksli olduğu ve ücret zammının hesabında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) esas alındığı bilinmektedir.

TÜİK’in ekte bir örneği gönderilen 05 Haziran 2017 günlü Tüketici Fiyatları Endeksi (2003=100) haber bültenine göre; 2017 Mayıs ayı itibariyle  bir aylık enflasyon yüzde 0,45 oranında artmış, oniki aylık enflasyon yüzde 11,72 oranında ve yıllık ortalama enflasyon ise yüzde 9,09 oranında artış göstermiştir.           

Öte yandan, bazı sözleşmelerde ücret zamlarının altışar aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon esas alınarak uygulandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Aralık 2016-Mayıs 2017 dönemi itibariyle altı aylık enflasyon oranı, Mayıs 2017 endeks değeri olan 310,61 rakamının, Kasım 2016 endeks değeri olan 287,81 rakamına bölünmesiyle bulunan yüzde 7,92 oranındadır.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara