31 Temmuz 2015 Cuma
TÜRK-İŞ 63 YAŞINDA
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 63’üncü kuruluş yıldönümüne ulaşmanın onurunu yaşamaktadır.

TÜRK-İŞ 31 Temmuz 1952 tarihinde bir araya gelen 10 federasyon ve işçi sendikaları birliği tarafından kurulmuştur. Tabandan gelen işçi hareketinin en üst örgütüdür. Türkiye'de işçilerin birlikte ve topluca, bir teşkilat içinde toplanarak hak arama, alınan hakları koruyup geliştirme, sosyal ve ekonomik dayanışma çalışmalarını yaptıkları ilk ve en büyük işçi konfederasyonudur.

TÜRK-İŞ’in 63’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Ergün ATALAY “Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşçe yaşam ortamının varlığı hepimizin önceliği olmalıdır, sosyal barışı hep birlikte sağlamalıyız” dedi.

 

TÜRK-İŞ Genel Başkanının yaptığı açıklama şu şekildedir:

 

“TÜRK-İŞ, işçilerin temsilcisi ve ülkemizin örgütlü en büyük sivil gücüdür. Başta işçiler olmak üzere, iktisaden dar ve sabit gelirli tüm kesimlerin sorunlarını çözmeye çalışmakta ve bunun mücadelesini her zaman ortaya koymaktadır.  

TÜRK-İŞ, her şeyden önce, sağlıklı bir demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla ülkemizde egemen olmasının mücadelesini veren bir kuruluş olmuştur. Ülke sorunlarını ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutmasını bilmiş bir işçi örgütüdür. Bu yaklaşımını sayısız örneklerle ispatlamıştır.

Konfederasyonun kurulduğu 1952 yılında kabul edilen ilk “Ana Nizamnamesi”nde “gayesi” başlığı altında yer alan  “azalarının iktisadi ve içtimai menfaatlerini korumak ferdi ve toplu olarak bu menfaatlere aykırı hareket edenlerle hiçbir şekilde dini ve felsefi inanç ve siyasi propagandalara alet olmaksızın mücadele etmektir” yaklaşımı bugün de sürdürülmektedir.

TÜRK-İŞ kurulduğu 1952'den bu yana, 21 Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş ve izlenmesi gereken temel sendikal politikaları, ana tüzüğü doğrultusunda, demokratik bir biçimde burada belirlemiştir.

Türk Sendikacılık Hareketini 63 yıllık mücadelesiyle en yüksek düzeyde temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, varoluşunun bir gereği olarak, sorunlara her zaman emek ve demokrasi odağından bakmış ve çözüm aramıştır. Toplumda ayrışmalara yol açacak, sosyal barışı zedeleyecek davranışlardan kaçınılması savunulmuştur.

Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve kardeşçe yaşam ortamının varlığı, ülkede yaşayan herkesin önceliği olmalıdır. Toplumsal barış tüm kesimlerin ortak yaklaşımı ve çabasıyla ülkede egemen kılınmalıdır.

Ekmek, Barış ve Özgürlük mücadelesinde 63 yıllık onurlu bir geçmişi bulunan TÜRK-İŞ, budan böyle de aynı amaç ve ilkeler doğrultusunda mücadelesini sürdürecektir.

TÜRK-İŞ’in kurucusu olan işçi hareketinin öncülerine, bu mücadeleye emek vermiş işçi liderleri ve temsilcilerinden ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.  TÜRK-İŞ’i var eden ve bunun için çaba gösteren tüm emekçilere teşekkürü borç biliyoruz.

Konfederasyonumuzun 63’üncü kuruluş yıldönümünün başta TÜRK-İŞ topluluğu olmak üzere tüm çalışanlara ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” 

GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 250 251 252 253 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara