11 Kasım 2013 Pazartesi
TÜRK-İŞ GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİ EYÜP ALEMDAR İSVEÇLİ PARLEMENTERLERLE GÖRÜŞTÜ.
Türk-iş Genel Teşkilatlanma Sekreteri Eyüp ALEMDAR İsveç profesyonel çalışanlar konfederasyonu TCO’nun davetlisi olarak isveç parlemontosu ile görüşmeler yapmak üzere 5 – 6 Kasım 2013 tarihinde isveç’ e çalışma ziyaretinde bulundu.

İsveç Profesyonel Çalışanlar Konfederasyonu TCO 5-6 Kasım 2013 tarihlerinde Türkiye’nin AB’ye katılımı süreci çerçevesinde sendikal yaşamda gerçekleşen değişikliklere ilişkin TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve KESK’in katılımları ile İsveç Parlamentosunda bir Konferans gerçekleştirdi. Söz konusu etkinliğe TÜRK-İŞ’i temsilen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Sayın Eyüp Alemdar katıldı. Konferansta Alemdar, Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin başlamasının üzerinden yaklaşık 8 yıl geçtiğine ve bu süreçte müzakereye açılan fasıl sayısının 13 olduğuna değindi. ‘Bölgesel Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinasyonu’ başlıklı 22. Faslın içinde bulunduğumuz Kasım ayı itibariyle müzakereye açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Alemdar, 2010 Temmuz’undan bu yana yeni bir fasıl açılmamış olması nedeniyle müzakerelerin 3,5 yıldır filen işlememesinden ötürü Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine olan kamuoyu desteğinin azaldığını kaydetti. Aynı zamanda Alemdar, müzakerelere açılması muhtemel ‘Sosyal Politika ve İstihdam’ başlıklı 19. faslın Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde sendikal haklar açısından daha etkin bir biçimde ele alınmasını sağlayacağını ifade etti. Konferansta Alemdar ayrıca, dünya üzerinde halen etkisi süren ekonomik ve sosyal kriz ortamına rağmen Türkiye’nin ekonomik anlamda büyüme kaydettiğine değindi ancak çalışan kesimin sorunlarının halen çözüm beklemekte olduğunu ifade etti. Özellikle taşeronlaşmanın ülkemizdeki sendikal örgütlenmenin önündeki en büyük engellerden birisi olduğuna vurgu yapan Alemdar, 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununca getirilen değişikliklere rağmen Türkiye’deki sendikalaşma oranının çok düşük olmasına dikkat çekti.

Alemdar, çalışma yaşamına dair mevcut sorunların çözümü ile ilgili durumlarda Türk-İş’,in gerektiği zaman demokratik tepkisini eylemler vasıtasıyla dile getiren bir geleneğe sahip olduğunu vurguladı. Gezi Eylemleri konusunda yaptığı değerlendirmede ise hak arama yollarının demokratik ve meşru bir zeminde gerçekleşmesi gerektiğini, yapılan her türlü eylemin kırmadan, dökmeden ve çevreye zarar vermeden, barışcıl bir nitelikte olması gerektiğini aksi halde karşılıklı çatışmanın kaçınılmaz olacağını ifade etti. Genel Teşkilatlanma Sekreteri yaşanan kitlesel eylemler ve benzeri toplumsal olaylar karşısında karşılıklı anlayış ve diyalog kurabilme eğiliminde olmanın toplumu rahatlatacağına dikkat çekti. Gerek güvenlik güçlerinin gerekse göstericilerin şiddetten, dayatmacı ve çatışmacı üsluptan uzak durmalarının demokrasilerde yapı taşı olduğunu vurguladı ve yaşanan olaylar sonrasında bunun toplumun tüm kesimleri tarafından anlaşılır duruma gelmesinin Türkiye’deki mevcut demokrasi açısından umut verici olduğunu belirtti.

Son olarak Alemdar, Türk işçisinin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi gerek sosyal haklar gerekse ücretler açısından adil bir paylaşım beklediğini, emeğiyle, kaygısı duymadan verimli ve insan onuruna yakışır bir çalışma hayatı yaşamaktan başka bir isteği olmadığını vurguladı.

Genel Teşkilatlanma Sekreteri 6 Kasım 2013 tarihinde yemekli bir toplantıda İsveç Parlamentosunda mevcut farklı partilerden milletvekilleri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, İsveç Parlamentosu üyesi Türk kökenli milletvekilleri Mehmet Kaplan (Yeşiller Partisi) ve Yılmaz Kerimo (Sosyal Demokrat Parti) da katıldı. Alemdar kendilerinden Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine olan desteklerini devam ettirmelerini talep etti. 

İsveç Parlamentosu Görüşmeler (5 Kasım 2013)

 

İşveçli Milletvekilleri ile yemekli toplantı (6 Kasım 2013)

 

İsveç Profesyonel Çalışanlar Konfederasyonu TCO'yu Ziyaret (5 Kasım 2013)

GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 224 225 226 227 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara