11 Nisan 2019 Perşembe
TÜRK-İŞ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU TOPLANDI
TÜRK-İŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 11 Nisan 2019 Perşembe günü, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlığında toplandı.

Komisyon toplantısına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Furkan YILDIZ, Uzman Dr. Cebrail ŞİMŞEK, Prof. Dr Ali Naci YILDIZ ile sendika yönetici ve uzmanları katılım sağladı.

Komisyon toplantısında, sektörlerde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili sunumlar yapıldı. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hususunda var olan eksikliklerin ortaya konulması ve çözüm önerileri üretilmesi için bir yol haritası çıkarılmasına ve eylem planını hazırlanmasına karar verildi.

Komisyon toplantısı açılışında Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT şu hususlara değindi;

“İş kazası ve meslek hastalıkları ülkemiz çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu hususta sadece kanun çıkarılması yeterli olmamakta, kanunda yer alan düzenlemelerin uygulamaya yansıması da gerekmektedir. Nitekim ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı geniş kapsamlı olmasına rağmen uygulamada ciddi sorunlarla karşı karşıya olmamız bu durumu kanıtlamaktadır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği bir maliyet unsuru olarak görülüp göz ardı edilmektedir. Kanunda emredilen hususlar işyerlerinde ya hiç uygulanmamakta ya da kağıt üzerinde, üstünkörü bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda çok iyi olan, önlemleri alan ve eğitimleri dikkatle veren işyerleri bulunmaktadır. Ancak bu işyerleri genelde sendikaların örgütlü olduğu, kurumsal büyük işletmelerdir. Zaten sendikalı işyerlerinde çok az iş kazasının meydana gelmesi de bu özverili çalışmaların göstergesidir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu sadece işverenin ya da devletin yerine getirebileceği bir konu değildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda, işverenler üzerine düşen görevleri yerine getirecek, devlet denetimleri yapacak ve işçi de kurallara uyum sağlayacaktır. Bu nedenle sosyal taraflar olarak mevcut durumun temel sorunlarını ortaya koyup bu hususlarda çözüm önerileri üretmemiz gerekmektedir. Bu konuda vakit kaybetme imkânımız bulunmamaktadır.

2017 yılında ülkemizde 359 bin iş kazası meydana gelmiş bu kazalar sonucunda 1.633 işçi yaşamını kaybetmiştir. Bir başka ifadeyle her gün ortalama 4 işçimiz iş kazaları sonucunda ölmüştür. Ülkemizde meslek hastalıklarının tespiti ve verileri hususunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Değerli hocalarımız, Komisyonumuza bu konuda kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır. Komisyonumuzun hedefi, işyerlerindeki mevcut tehlikeleri ve kazaları dikkate alarak politika geliştirmek ve çözüm üretmektir. Sorunların tespiti ve çözüm önerisi üretme hususunda Komisyonda bulunan yönetici ve uzmanlara önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple komisyonumuzun düzenli olarak toplanıp önemli çıktılar ortaya koyacağına olan inancım tamdır.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Furkan YILDIZ Genel Müdürlüğü yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki süreçte ortaklaşa yapılacak çalışmalara dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Naci Yıldız ve Uzman Dr. Cebrail ŞİMŞEK meslek hastalıkları konusunda var olan sorunları ve ortaya koyarak önümüzdeki süreçte acilen yapılması gereken konulara dikkat çekti.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara