25 Kasım 2013 Pazartesi
TÜRK-İŞ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI
25.Kasım 2013 günü Ankara Sürmeli Otelde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dayanışma Toplantısı” düzenlendi. Toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları ve TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler katıldılar.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay toplantıda şu konulara değindi.

“Kadına yönelik şiddet ülkemizde geçmiş yıllardan bu güne süregelmektedir. Ancak son yıllarda kadına yönelik şiddet olayları çok daha sık medyada yer bulur hale geldiğinden sanki bu yıllarda çok daha fazla gibi gözükmektedir.

Kadına yönelik şiddet konusunda asıl olan şiddet çıkmadan onu önleyecek tedbirleri almaktır. Şiddet meydana geldikten sonra oluşacak sıkıntıyı ortadan kaldırmak yerine bu konuya köklü çözümler bulmak gerekir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı da bu amaca hizmet etmektedir. Hedefimiz bu toplantı vesilesi ile üyelerimizin bilgilendirilmesi ve şiddete karşı bilinç kazanmalarıdır. 
Türkiye’de kadına yönelik şiddeti daha net görebilmemiz için istatistiki verileri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Ancak özellikle kadına yönelik şiddet konusunda ortaya konulan verilerin gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şiddete maruz kalan kadınlar ülkemizde utandıkları için ya da örf ve adetlerinden dolayı herhangi bir şikâyette bulunmuyorlar. Buna rağmen elimizdeki veriler durumun vahametini ortaya koyuyor. 
2012 verilerini incelediğimizde kadına yönelik şiddet konusunda mahkemelere 16 binin üzerinde başvuru olmuş. Devlet 6 binin üzerinde kadına koruma vermiş. Diğer taraftan önemle üzerinde durulması gereken bir konu şiddete maruz kalan kadınların eğitim seviyesi. Şiddet gören kadınların yüzde 62’si ilkokul 17’si ortaokul mezunu. Yüksek eğitimli kadınlar da şiddet görmekte ancak veriler eğitim seviyesi yükseldikçe şiddet oranlarının azaldığını göstermektedir. Kız çocuklarının eğitimi şiddete maruz kalma riskini en aza indirmektedir. Çünkü ekonomik özgürlüğünü kazanmış olan bireyin şiddet karşısında direnci daha yüksektir.”

Öğleden önceki oturumda Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın “Neden Kadına Yönelik Şiddet Uygulanmaktadır? Türkiye Ve Dünyadaki Durum” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Programın öğleden önceki bölümünde son konuşmacı olarak Uzman Psikolog Duygu Buğa “Öfke Kontrolü, Şiddetin Kadın Üzerindeki Etkisi ve Uygulayanın Psikolojik Sorunları” başlıklı bir sunum yaptı. 
Programın öğleden sonraki bölümünde Av. Senay Ertem, Ankara 7. Aile Mahkemesi Hakimi Zerrin Togay ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Ömer Uğur Gençcan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Sorular ve Cevaplarla Şiddete Uğrayan Kadının Korunması” başlıklı bir panel gerçekleştirildi.


GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 250 251 252 253 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara