23 Temmuz 2014 Çarşamba
TÜRK-İŞ'TEN İSRAİL MENŞEİLİ ÜRÜNLERİN BOYKOT EDİLMESİYLE İLGİLİ GENELGE
TÜRK-İŞ İsrail menşeili ürünlerin boykot edilmesiyle ilgili tüm teşkilatına bir genelge gönderdi. Genelgede şu ifadelere yer verildi.

İsrail’in Gazze üzerindeki saldırısı devam etmektedir. İsrail Devleti tarafından 8 Temmuz’da başlayan hava saldırısı, daha sonra karadan yapılan askeri operasyonla sürdürülmüş ve can kaybı her geçen gün artmıştır.

Yönetim Kurulu’muz yaşanan gelişmeleri değerlendirerek Gazze’ye yapılan insanlık dışı saldırıyı ve sivil halkın katledilmesini 15 Temmuz 2014 günlü açıklamasıyla kınamış, uluslararası kuruluşların ve toplumun sesini yükseltmesini talep etmiş, İsrail’e karşı net bir tavır alınmamasının endişe verici olduğunu belirtmiştir. Yapılan açıklamada, İsrail Devleti’nin Filistin/Gazze saldırısının değişen boyutunun yeni acılara yol açacağı ve ateşkes kararının bir an önce alınarak uygulanması gereği vurgulanmıştır.

Açıklama aynı gün Konfederasyonumuzun üyesi bulunduğu başta ITUC (Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve ETUC (Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu) olmak üzere, küresel sendikalara gönderilmiştir.  

İsrail’in oluşan tepkilere rağmen Gazze’ye başlattığı kara harekatı üzerine Yönetim Kurulu’muz 18 Temmuz 2014 günü yeni bir açıklama yaparak, İsrail’in insan onuru ve temel hakları adına elde edilmiş tüm değerleri de kana buladığı, bu katliama destek ve izin veren ülkelerin de İsrail gibi insanlık suçu işlediği tespiti yapılmıştır. Açıklamada, tüm ülkeler ve uluslararası örgütlerin boş laf üretmek yerine İsrail tarafından yapılan askeri operasyonların durdurulması için gerekenin derhal yapılması gereğine işaret edilmiştir. 

Bu açıklama da Konfederasyonumuzun üyesi bulunduğu uluslararası tüm sendikal kuruluşlara gönderilmiş, dünyanın duyarlı bütün sokaklarından yükselen isyan ve kınama doğrultusunda girişimlere başlanması için destek talebinde bulunulmuştur.   

TÜRK-İŞ tüm dünyada barışı destekleyen bir işçi örgütü olarak her zaman Filistin halkının ve işçisinin yanında olmuş ve çektiği acıları yüreğinde hissetmiştir.

Uluslararası toplumu ve kuruluşları göreve çağıran, bu utanç verici saldırıları sona erdirmeye davet eden, duyarlı çevrelerden yükselen çağrılar maalesef karşılıksız kalmıştır. Gazze’de yaşanan üzücü olaylar ve kayıplar nedeniyle Türkiye’de üç günlük “milli yas” ilan edilmiştir. 

İnsan temel hak ve özgürlüklerinin, evrensel hukuk kurallarının çiğnendiği, insani değerlerin yıprandığı, tükendiği bu ortamda ülke olarak, halk olarak, çalışanlar olarak bir karşı çıkışın, bir insanlık çığlığının haykırılması gerekmektedir.

İsrail Devleti’nin Gazze’ye yönelik askeri operasyonları sonucunda binlerce masum sivilin bedeni parçalanmış, yaralanmış, her yaştan kadın ve çocuk demeden insanlar katl’edilmiştir. Bütün bir şehrin, ülkenin, halkın susturulmaya, yok edilmeye, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bastırılmaya çalışıldığı bu gelişmeler karşısında, tarihsel ve kültürel bağımız olan bu ülkeye karşı sorumlulukların yerine getirilmesi gereği açıktır.

Filistin halkına karşı uygulanan acımasız saldırıların yol açtığı “katliam” boyutuna gelen toplu cezalandırmalara karşı çıkmak bir vicdani sorumluluk ve insanlık görevidir.

Küresel ekonomi adına uygulanan tüm politikalarda, sermaye ve paranın egemen olduğu bilinmektedir. İnsani tüm değerlerin parayla ölçüldüğü günümüzde, İsrail’in sürdürdüğü yayılmacı politikalara karşı çıkışın ve protestonun ekonomik temelli olması daha anlamlı olacaktır.

Konfederasyonumuz “İsrail Menşeili Malların Boykotu” kampanyasına etkin katılım çağrısı yapmaktadır. Özellikle “729 barkod numarası” ile başlayan ürünlerin İsrail menşeili olduğu ve kullanılmaması yönünde duyarlı olunması, işçilerimizde ve halkta farkındalık yaratılması önem taşımaktadır.       

Bilgilerinizi ve gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

GÜNCEL HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 . . . 239 240 241 242 » »»
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Copyright (c) TÜRK-İŞ 2007. Tüm hakları saklıdır.

Bu web sayfası ve içeriği, izin alınmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dagıtılamaz, başka internet
sitelerine metin olarak konulamaz. Kaynak belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir, link verilebilir.
Bayındır sok.No:10 Kızılay Ankara